Wyniki wyszukiwania ( 8 )

miniatura

Silnik elektryczny

Dowiesz się: od czego zależy siła magnetyczna, jak zbudowany jest silnik elektryczny, jak działa silnik elektryczny, gdzie ma zastosowanie silnik elektryczny.
miniatura

Elektromagnes

Dowiesz się: jak zbudowany jest elektromagnes, jak wzmocnić działanie elektromagnesu, do czego wykorzystuje się elektromagnesy.
miniatura

Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

Dowiesz się: jak przewodniki, w których płynie prąd, oddziałują ze sobą i z magnesami trwałymi, na czym polegało doświadczenie Ørsteda i jakie płyną z niego wnioski.
miniatura

Magnesy wokół nas

Dowiesz się: czym są bieguny magnetyczne, jak oddziałują na siebie magnesy, jak igła magnetyczna zachowuje się w obecności magnesu.
miniatura

Magnetyzm

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jak nazywają się bieguny magnesów stałych, jakie jest oddziaływanie między nimi oraz jak zachowuje się igła magnetyczna w obecności magnesu. Poznasz też zasadę działania kompasu, budowę i działanie elektromagnesu. Zrozumiesz, jak oddziałują na siebie elektromagnesy i magnesy, a także jaka jest podstawa działania silników elektrycznych.
miniatura

WYZWANIE ③ Magnetyzm

Przećwiczysz: ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice będą się przyciągać czy odpychać, ustalanie, czy przez zwojnicę płynie prąd, mając dany rozkład domen magnetycznych w rdzeniu, wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
miniatura

WYZWANIE ② Magnetyzm

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi, odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków, wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, wskazywanie reakcji igły magnetycznej na zwojnicę i zaznaczanie jej biegunów, odpowiadanie na pytania dotyczące własności zwojnicy, identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
miniatura

WYZWANIE ① Magnetyzm

Przećwiczysz: wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy, wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego, wskazywanie rysunku, na którym prawidłowo przedstawiono ustawienie igły kompasu przy przewodniku liniowym lub zwojnicy, przez które płynie prąd, wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne, wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.