Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 26

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Jak odchyli się ramka?

miniatura
Przećwicz: wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyciąganie i odpychanie

miniatura
Przećwicz: wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zaznacz bieguny

miniatura
Przećwicz: identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podzielony magnes

miniatura
Przećwicz: wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Obrotowa ramka

miniatura
Przećwicz: wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kompas i bieguny

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Magnetyzm

miniatura
Przećwicz: wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy, wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego, wskazywanie rysunku, na którym prawidłowo przedstawiono ustawienie igły kompasu przy przewodniku liniowym lub zwojnicy, przez które płynie prąd, wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne, wskazywanie, w którą stronę odchyli się w polu magnetycznym ramka, przez którą płynie prąd.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Własności ferromagnetyków

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Magnetyzm

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi, odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków, wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, wskazywanie reakcji igły magnetycznej na zwojnicę i zaznaczanie jej biegunów, odpowiadanie na pytania dotyczące własności zwojnicy, identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Igła kompasu w polu magnetycznym

miniatura
Przećwicz: wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Magnetyzm

miniatura
Przećwicz: ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice będą się przyciągać czy odpychać, ustalanie, czy przez zwojnicę płynie prąd, mając dany rozkład domen magnetycznych w rdzeniu, wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pokręcone kompasy

miniatura
Przećwicz: ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Igła przy przewodniku i zwojnicy

miniatura
Przećwicz: wskazywanie rysunku, na którym prawidłowo przedstawiono ustawienie igły kompasu przy przewodniku liniowym lub zwojnicy, przez które płynie prąd.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Bieguny zwojnicy 1

miniatura
Przećwicz: zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, przez którą prąd płynie w zaznaczonym kierunku (zastosowanie reguły prawej ręki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kompas i zwojnica

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania prawda/fałsz dotyczące sytuacji na rysunku pokazującym reakcję igły magnetycznej na zwojnicę, przez którą prąd płynie w zaznaczonym kierunku (zastosowanie reguły prawej ręki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Igły przy przewodniku

miniatura
Przećwicz: zaznaczanie biegunów igły magnetycznej znajdującej się w polu magnetycznym wytwarzanym przez przewodnik liniowy, przez który płynie prąd (zastosowanie reguły prawej ręki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Bieguny zwojnicy 2

miniatura
Przećwicz: zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę ustawioną prostopadle do ekranu, przez którą prąd płynie w zaznaczonym kierunku (zastosowanie reguły prawej ręki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Dwie zwojnice

miniatura
Przećwicz: ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice, na których zaznaczono kierunek przepływu prądu, będą się przyciągać czy odpychać (zastosowanie reguły prawej ręki).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Porównaj zwojnice

miniatura
Przećwicz: wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Własności zwojnicy

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące własności zwojnicy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: