Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 35

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Interpretacja wykresu fazowego

miniatura
Przećwicz: wskazywanie fragmentu wykresu T(t) odpowiadającego danemu etapowi szeregu przemian fazowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Zjawiska cieplne

miniatura
Przećwicz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita i odwrotnie, wskazywanie energii wewnętrznej i kierunku przepływu ciepła, mając dane grafiki obrazujące liczbę i prędkość cząsteczek, uzupełnianie zdań dotyczących własności konwekcji i promieniowania, obliczanie czasu ogrzewania, mocy źródła ciepła, ilości ogrzewanej substancji lub temperatury uzyskanej w wyniku ogrzewania, analizowanie wykresu przemian fazowych, odpowiadanie na trudniejsze pytania dotyczące przewodnictwa cieplnego, obliczanie, o ile zmieniła się energia wewnętrzna układu w wyniku wykonania pracy oraz wymiany ciepła z otoczeniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Zjawiska cieplne

miniatura
Przećwicz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane temperatury i masy, wskazywanie, które z ciał ma wyższą temperaturę po otrzymaniu tej samej ilości ciepła, wskazywanie kierunków konwekcji powietrza w sytuacjach praktycznych, odpowiadanie na pytania dotyczące właściwości przemian fazowych i przewodnictwa cieplnego,  obliczanie, ile ciepła trzeba dostarczyć, aby ogrzać określoną ilość substancji, obliczanie, o ile łącznie wzrosła energia wewnętrzna ciała w wyniku włożenia pracy i ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Zjawiska cieplne

miniatura
Przećwicz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie, wskazywanie kierunku przepływu ciepła, wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji, wskazywanie substancji, która szybciej się ogrzeje, mając dane ciepła właściwe, wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku, segregowanie substancji na przewodniki i izolatory ciepła, ocenianie, czy w wyniku wykonania pracy na układzie wzrosła jego energia wewnętrzna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia wewnętrzna układu

miniatura
Przećwicz: obliczanie, o ile zmieniła się energia wewnętrzna układu w wyniku wykonania pracy przez układ lub na układzie oraz wymiany ciepła z otoczeniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca i ciepło

miniatura
Przećwicz: obliczanie, o ile łącznie wzrosła energia wewnętrzna ciała w wyniku włożenia pracy i ogrzania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca wytwarzająca ciepło

miniatura
Przećwicz: wskazywanie zjawiska niebędącego przykładem zwiększania energii wewnętrznej poprzez wykonanie pracy na układzie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Konwekcja i promieniowanie

miniatura
Przećwicz: wpisywanie brakujących słów w zdaniach dotyczących własności konwekcji i promieniowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Konwekcja powietrza

miniatura
Przećwicz: wskazywanie kierunków wymuszonego konwekcją przepływu chłodnego i ciepłego powietrza w różnych sytuacjach praktycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Promieniowanie czy konwekcja

miniatura
Przećwicz: wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodnictwo ciepła 2

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na trudniejsze pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodnictwo ciepła 1

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodniki i izolatory ciepła 2

miniatura
Przećwicz: segregowanie zdjęć przedstawiających zastosowania przewodników ciepła i izolatorów ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodniki i izolatory ciepła 1

miniatura
Przećwicz: segregowanie nazw substancji na przewodniki i izolatory ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zamień jednostki temperatury C-K

miniatura
Przećwicz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Własności przemian fazowych

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące właściwości przemian fazowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Nazwij przemianę

miniatura
Przećwicz: wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ile ciepła trzeba dostarczyć?

miniatura
Przećwicz: obliczanie, ile ciepła trzeba dostarczyć, aby ogrzać określoną ilość substancji o określoną liczbę stopni, mając dane ciepło właściwe tej substancji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zadania na ogrzewanie

miniatura
Przećwicz: rozwiązywanie różnych zadań wymagających zastosowania wzoru na ciepło właściwe do obliczenia czasu ogrzewania, mocy źródła ciepła, ilości ogrzewanej substancji lub temperatury uzyskanej w wyniku ogrzewania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Co szybciej się ogrzeje?

miniatura
Przećwicz: wskazywanie substancji, która szybciej ogrzeje się pod wpływem promieni słonecznych, mając dane ciepła właściwe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: