Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Fizyka
Znaleziono 132

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Praca i ciepło

miniatura
Przećwicz: obliczanie, o ile łącznie wzrosła energia wewnętrzna ciała w wyniku włożenia pracy i ogrzania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Własności ferromagnetyków

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Kompas i bieguny

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Podzielony magnes

miniatura
Przećwicz: wskazywanie biegunów magnetycznych na magnesach otrzymanych po podzieleniu większego magnesu sztabkowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przyciąganie i odpychanie

miniatura
Przećwicz: wybieranie ustawienia magnesu sztabkowego, w którym będzie on odpychał lub przyciągał inny magnes sztabkowy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Zjawiska cieplne

miniatura
Przećwicz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita i odwrotnie, wskazywanie energii wewnętrznej i kierunku przepływu ciepła, mając dane grafiki obrazujące liczbę i prędkość cząsteczek, uzupełnianie zdań dotyczących własności konwekcji i promieniowania, obliczanie czasu ogrzewania, mocy źródła ciepła, ilości ogrzewanej substancji lub temperatury uzyskanej w wyniku ogrzewania, analizowanie wykresu przemian fazowych, odpowiadanie na trudniejsze pytania dotyczące przewodnictwa cieplnego, obliczanie, o ile zmieniła się energia wewnętrzna układu w wyniku wykonania pracy oraz wymiany ciepła z otoczeniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Zjawiska cieplne

miniatura
Przećwicz: wskazywanie substancji o większej energii wewnętrznej, mając dane temperatury i masy, wskazywanie, które z ciał ma wyższą temperaturę po otrzymaniu tej samej ilości ciepła, wskazywanie kierunków konwekcji powietrza w sytuacjach praktycznych, odpowiadanie na pytania dotyczące właściwości przemian fazowych i przewodnictwa cieplnego,  obliczanie, ile ciepła trzeba dostarczyć, aby ogrzać określoną ilość substancji, obliczanie, o ile łącznie wzrosła energia wewnętrzna ciała w wyniku włożenia pracy i ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Zjawiska cieplne

miniatura
Przećwicz: przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie, wskazywanie kierunku przepływu ciepła, wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji, wskazywanie substancji, która szybciej się ogrzeje, mając dane ciepła właściwe, wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku, segregowanie substancji na przewodniki i izolatory ciepła, ocenianie, czy w wyniku wykonania pracy na układzie wzrosła jego energia wewnętrzna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Energia wewnętrzna układu

miniatura
Przećwicz: obliczanie, o ile zmieniła się energia wewnętrzna układu w wyniku wykonania pracy przez układ lub na układzie oraz wymiany ciepła z otoczeniem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Igła kompasu w polu magnetycznym

miniatura
Przećwicz: wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Praca wytwarzająca ciepło

miniatura
Przećwicz: wskazywanie zjawiska niebędącego przykładem zwiększania energii wewnętrznej poprzez wykonanie pracy na układzie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Konwekcja i promieniowanie

miniatura
Przećwicz: wpisywanie brakujących słów w zdaniach dotyczących własności konwekcji i promieniowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Konwekcja powietrza

miniatura
Przećwicz: wskazywanie kierunków wymuszonego konwekcją przepływu chłodnego i ciepłego powietrza w różnych sytuacjach praktycznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Promieniowanie czy konwekcja

miniatura
Przećwicz: wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodnictwo ciepła 2

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na trudniejsze pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodnictwo ciepła 1

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania prawda/fałsz dotyczące przewodnictwa cieplnego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Przewodniki i izolatory ciepła 2

miniatura
Przećwicz: segregowanie zdjęć przedstawiających zastosowania przewodników ciepła i izolatorów ciepła.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Porównaj zwojnice

miniatura
Przećwicz: wskazywanie rysunku, który pokazuje zwojnicę generującą silniejsze pole magnetyczne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Magnetyzm

miniatura
Przećwicz: ustalanie, który rysunek przedstawia poprawne ustawienie igieł trzech kompasów w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, ustalanie, czy pokazane na rysunku dwie zwojnice będą się przyciągać czy odpychać, ustalanie, czy przez zwojnicę płynie prąd, mając dany rozkład domen magnetycznych w rdzeniu, wskazywanie kierunku obrotu ramki w polu magnetycznym w sytuacji przedstawionej na rysunku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Magnetyzm

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi, odpowiadanie na pytania dotyczące własności magnetycznych ferromagnetyków, wybieranie prawidłowego ustawienia igły kompasu w polu magnetycznym magnesu sztabkowego, zaznaczanie biegunów pola magnetycznego wytwarzanego przez pokazaną na rysunku zwojnicę, wskazywanie reakcji igły magnetycznej na zwojnicę i zaznaczanie jej biegunów, odpowiadanie na pytania dotyczące własności zwojnicy, identyfikowanie biegunów magnesu lub kierunku przepływu prądu w pokazanej na rysunku sytuacji odchylania się ramki w polu magnetycznym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: