Fraza: Działania na liczbach naturalnych

Znaleziono 230

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Rozdzielność mnożenia

miniatura

Wpisz całości i resztę 1

miniatura

Dodawanie trzycyfrowe z nadmiarem

miniatura

Odejmowanie z dziurami i zerami

miniatura

Podzielność przez 3 – kulki

miniatura

Podzielność przez 10 – teoria

miniatura

Dzielenie jajek na pudełka

miniatura

Odejmowanie tysięcy

miniatura

WYZWANIE ② Działania pamięciowe na dużych liczbach

miniatura

Policz rzeczy w rzędach

miniatura

Oblicz korzystając z rozdzielności

miniatura

Wpisz całości i resztę 2

miniatura

Dodawanie trzycyfrowe z wynikiem czterocyfrowym

miniatura

Proste odejmowanie od liczby z zerem

miniatura

Podzielność przez 3 – ćwiczenie

miniatura

Podzielność przez 10 – ćwiczenie

miniatura

Dzielenie pisemne liczby dwucyfrowej

miniatura

Odejmowanie tysięcy od dziesiątek tysięcy

miniatura

WYZWANIE ③ Działania pamięciowe na dużych liczbach

miniatura

Ile zapłacisz?

miniatura