Fraza: Działania na liczbach naturalnych

Znaleziono 230

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

miniatura

Działania odwrotne 2

miniatura

WYZWANIE ② Dzielenie pamięciowe

miniatura

Czterocyfrowe odejmowanie z pożyczaniem

miniatura

Podzielność przez 4 – ćwiczenie

miniatura

Wielokrotność liczby – quiz

miniatura

Proste mnożenie bez przenoszenia

miniatura

WYZWANIE ③ Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

miniatura

Dzielenie setek przez dziesiątki

miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą dodawania

miniatura

Zadania tekstowe

miniatura

WYZWANIE ③ Dzielenie pamięciowe

miniatura

Odejmowanie z dziurami 3

miniatura

Podzielność przez 4 – ćwiczenie trudniejsze

miniatura

Wielokrotność kilku liczb

miniatura

Proste mnożenie z przenoszeniem

miniatura

Dodawanie tysięcy i setek

miniatura

Dzielenie tysięcy przez setki

miniatura

Mnożenie - prawda czy fałsz

miniatura

Teleturniej

miniatura