Fraza: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Znaleziono 77

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Cyfra po cyfrze – dzielenie

miniatura

Oszacuj wyniki działań

miniatura

Przesuwanie przecinka – dzielenie

miniatura

Dzielenie w 2 krokach

miniatura

Dopasuj ilorazy

miniatura

Dzielenie w 3 krokach

miniatura

Ile cyfr po przecinku?

miniatura

Dzielenie w 4 krokach

miniatura

Notatka z lekcji

miniatura

WYZWANIE ① Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura

Uzupełnij mnożenie pisemne

miniatura

WYZWANIE ② Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura

Cena naklejek

miniatura

Powierzchnia pokoju

miniatura

WYZWANIE ③ Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura

Cena gumek do włosów

miniatura

Akwarium

miniatura

Mnożenie ułamków dziesiętnych

miniatura

Podziel i wstaw

miniatura

Czyj pokój jest większy?

miniatura