Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 41

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Odejmujemy 3 ujemne

miniatura
Przećwicz: dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym co najmniej dwóch ujemnych, w nawiasie lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodaj 3 liczby całkowite

miniatura
Przećwicz: dodawanie trzech liczb całkowitych ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby całkowite do potęgi naturalnej

miniatura
Przećwicz: podnoszenie liczb ujemnych – w nawiasie lub bez nawiasu – do potęgi 2, 3, 4 lub 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby całkowite do potęgi 0

miniatura
Przećwicz: podnoszenie liczby ujemnej – w nawiasie lub bez nawiasu – do potęgi zerowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb całkowitych

miniatura
Przećwicz: dzielenie liczb całkowitych, z których przynajmniej jedna jest ujemna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie liczb całkowitych

miniatura
Przećwicz: mnożenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, z nawiasami lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Spadek temperatury

miniatura
Przećwicz: obliczanie temperatury po ochłodzeniu o określoną liczbę stopni Celsjusza, z wynikiem ujemnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Płatność z debetem

miniatura
Przećwicz: obliczanie salda konta po wykonaniu transakcji przekraczającej wielkość posiadanych środków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie liczb całkowitych

miniatura
Przećwicz: odejmowanie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, w nawiasach lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wzrost temperatury

miniatura
Przećwicz: działania na liczbach całkowitych, w tym ujemnych, na przykładzie temperatury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Debet na koncie

miniatura
Przećwicz: zadania tekstowe wymagające dodania liczby całkowitej dodatniej do liczby całkowitej ujemnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: