Wyniki wyszukiwania ( 623 )

miniatura

Szacowanie wyników

Przećwiczysz: szacowanie wyników działań na liczbach dziesiętnych.
miniatura

NWW dwóch liczb

Przećwiczysz: obliczanie nww.
miniatura

NWW liczb

Przećwiczysz: określanie prawdziwości zdań dotyczących nww.
miniatura

Dopasuj rozkład

Przećwiczysz: rozkład liczby.
miniatura

Liczba jako iloczyn czynników pierwszych

Przećwiczysz: liczba w postaci iloczynu czynników pierwszych.
miniatura

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Przećwiczysz: rozkład liczby.
miniatura

Poszukiwania liczby

Przećwiczysz: rozkład liczby na czynniki pierwsze.
miniatura

Iloczyn czynników pierwszych

Przećwiczysz: rozkład liczby na czynniki pierwsze.
miniatura

Czynniki pierwsze

Przećwiczysz: rozkład liczby na czynniki pierwsze.
miniatura

Sito Eratostenesa

Przećwiczysz: określanie, czy dana liczba jest pierwsza, czy złożona.
miniatura

Pierwsza, czy złożona

Przećwiczysz: określanie, czy dana liczba jest pierwsza, czy złożona.
miniatura

Porządek w jednostkach

Przećwiczysz: porównywanie liczb dziesietnych i zamiana jednostek.
miniatura

Porządek musi być

Przećwiczysz: porównywanie liczb dziesiętnych.
miniatura

Porównywanie liczb dziesiętnych

Przećwiczysz: porównywanie liczb dziesiętnych.
miniatura

Para równych ułamków

Przećwiczysz: łączenie w pary ułamków równych.
miniatura

Kwadrat ułamka i liczby mieszanej

Przećwiczysz: obliczanie kwadratu i sześcianu ułamka zwykłego, liczby mieszanej.
miniatura

Potęga liczby mieszanej

Przećwiczysz: obliczanie kwadratu i sześcianu ułamka zwykłego, liczby mieszanej.
miniatura

Potęga ułamka

Przećwiczysz: obliczanie kwadratu i sześcianu ułamka zwykłego.
miniatura

Działania na liczbach mieszanych

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie liczb mieszanych.