Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 41

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

WYZWANIE ② Działania na liczbach całkowitych

miniatura
Przećwicz: proste zadania tekstowe wymagające dodania i odjęcia dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, podnoszenie liczb całkowitych ujemnych do potęgi naturalnej, z minusem w nawiasie lub przed liczbą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Liczby całkowite – wprowadzenie

miniatura
Przećwicz: określanie, czy podana liczba jest całkowita czy naturalna, znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1, odpowiadanie na pytania o różnice temperatur, odpowiadanie na pytania dotyczące wartości bezwzględnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Liczby całkowite – wprowadzenie

miniatura
Przećwicz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, obliczanie wyniku dodawania i mnożenia z udziałem wartości bezwzględnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Liczby całkowite – wprowadzenie

miniatura
Przećwicz: segregowanie liczb na całkowite dodatnie i całkowite ujemne, wskazywanie liczby przeciwnej do podanej liczby, odczytywanie wskazania termometru, określanie, która z podanych liczb całkowitych ujemnych jest większa, wpisywanie wartości bezwzględnej podanej liczby całkowitej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wartość bezwzględna – teoria

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące wartości bezwzględnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania z wartością bezwzględną

miniatura
Przećwicz: obliczanie wyniku dodawania i mnożenia z udziałem wartości bezwzględnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wartość bezwzględna liczby

miniatura
Przećwicz: wpisywanie wartości bezwzględnej podanej liczby całkowitej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mapa temperatur

miniatura
Przećwicz: odpowiadanie na pytania o różnice temperatur.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Która liczba jest większa?

miniatura
Przećwicz: określanie, która z podanych liczb całkowitych ujemnych jest większa.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oś liczbowa 2

miniatura
Przećwicz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Oś liczbowa 1

miniatura
Przećwicz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Termometr

miniatura
Przećwicz: odczytywanie wskazania termometru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Całkowita czy naturalna?

miniatura
Przećwicz: określanie, czy podana liczba jest całkowita czy naturalna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby przeciwne

miniatura
Przećwicz: wskazywanie liczby przeciwnej do podanej liczby.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Posegreguj liczby

miniatura
Przećwicz: segregowanie liczb na całkowite dodatnie i całkowite ujemne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Działania na liczbach całkowitych

miniatura
Przećwicz: dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym przynajmniej dwóch ujemnych, dodawanie i odejmowanie iloczynów i ilorazów dwóch liczb całkowitych, w tym przynajmniej jednej ujemnej, mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych ujemnych podniesionych do potęgi naturalnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie liczb całkowitych

miniatura
Przećwicz: dodawanie dwóch liczb całkowitych ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Działania na liczbach całkowitych

miniatura
Przećwicz: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, podnoszenie liczb całkowitych ujemnych do potęgi zerowej, z minusem w nawiasie lub przed liczbą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Działania na liczbach ujemnych z potęgami

miniatura
Przećwicz: mnożenie i dzielenie liczb całkowitych ujemnych podniesionych do potęgi 2 lub 3.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożymy i dzielimy 3 ujemne

miniatura
Przećwicz: obliczanie wyrażeń złożonych z iloczynów i ilorazów 3-4 liczb całkowitych, w tym co najmniej dwóch liczb ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: