Fraza: Obliczenia praktyczne Filtry: Matematyka

Znaleziono 81

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Skróty jednostek długości

miniatura

WYZWANIE ① Jednostki długości i masy

miniatura

Plan mieszkania - skala

miniatura

Oblicz procent liczby

miniatura

Uporządkuj jednostki długości

miniatura

WYZWANIE ② Jednostki długości i masy

miniatura

Modele budynków i pojazdów - skala

miniatura

Oblicz procent liczby

miniatura

Dopasuj jednostki długości

miniatura

WYZWANIE ③ Jednostki długości i masy

miniatura

Plan mieszkania - rzeczywiste rozmiary

miniatura

Znajdź liczbę mając jej procent 1

miniatura

Przeliczniki długości 1

miniatura