Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa IV-VI
Znaleziono 636

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Policz rzeczy w rzędach

miniatura
Przećwicz: zastosowanie mnożenie do liczenia rzeczy ułożonych w równych rzędach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ile zapłacisz?

miniatura
Przećwicz: obliczanie, jaka będzie wartość określonej liczby przedmiotów o podanej cenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zapisz w postaci mnożenia

miniatura
Przećwicz: określanie, czy podane działanie (dodawanie) da się zapisać w postaci mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dopasuj iloczyn do sumy

miniatura
Przećwicz: dopasowanie iloczynu liczb do odpowiadającej mu sumy liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pojęcia w mnożeniu

miniatura
Przećwicz: sprawdzenie znajomości pojęć stosowanych do opisu mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Iloczyn liczb

miniatura
Przećwicz: określanie, która z wymienionych liczb jest iloczynem danej pary liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przemienność mnożenia

miniatura
Przećwicz: określanie, jaka liczba będzie kolejność czynników w mnożeniu po zastosowaniu prawa przemienności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przemienność mnożenia - karty

miniatura
Przećwicz: zastosowanie przemienności mnożenia do określania możliwości rozłożenia kart do gry.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oblicz korzystając z łączności mnożenia

miniatura
Przećwicz: stosowanie łączności mnożenia do ułatwienia sobie obliczeń.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

miniatura
Przećwicz: odczytywanie z tabliczki mnożenia wyniku mnożenia dwóch podanych liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą dodawania

miniatura
Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania w najprostszych przykładach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie - prawda czy fałsz

miniatura
Przećwicz: znajomość zasad i pojęć dotyczących mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 2

miniatura
Przećwicz: odgadywanie iloczynu rozpisanego zgodnie z rozdzielnością mnożenia względem dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 1

miniatura
Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem odejmowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie przez 10, 100, 1000

miniatura
Przećwicz: mnożenie prostej liczby naturalnej przez 10, 100 lub 1000.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozdzielność mnożenia

miniatura
Przećwicz: uzupełnianie działania wykorzystującego rozdzielność mnożenia względem dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oblicz korzystając z rozdzielności

miniatura
Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania do pomnożenia w pamięci liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe

miniatura
Przećwicz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających mnożenia pamięciowego kilku liczb naturalnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe 2

miniatura
Przećwicz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających mnożenia pamięciowego kilku liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Mnożenie pamięciowe

miniatura
Przećwicz: korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania, mnożenie przez 10, 100, 1000, odczytywanie wyników działań z tabliczki mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: