Fraza: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 1284

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Zamień jednostki temperatury C-K

miniatura

Przewodnictwo ciepła 1

miniatura

Pokręcone kompasy

miniatura

Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

miniatura

Działania odwrotne 2

miniatura

WYZWANIE ② Dzielenie pamięciowe

miniatura

Czterocyfrowe odejmowanie z pożyczaniem

miniatura

Mapa Polski - pytanie o odległość na mapie

miniatura

Modele budynków i pojazdów - rozmiar w skali

miniatura

Podzielność przez 10 – ćwiczenie

miniatura

Odejmowanie liczb całkowitych

miniatura

Mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej

miniatura

Zamień procent na ułamek - przeciąganie

miniatura

Figury

miniatura

Mnożenie liczb trzycyfrowych zakończonych zerami

miniatura

Poprawne czy nie? (trudne)

miniatura

WYZWANIE ③ Przekształcanie ułamków

miniatura

Uzupełnij mnożenie pisemne

miniatura

WYZWANIE ② Działania na liczbach dziesiętnych 2

miniatura

Skróty jednostek długości

miniatura