Fraza: Szkoła Podstawowa IV-VI Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 590

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Odejmowanie z dziurami i zerami

miniatura

Podzielność przez 2 – ćwiczenie

miniatura

Dzielnik liczby – teoria

miniatura

Skala powiększająca - skala

miniatura

Liczby całkowite do potęgi naturalnej

miniatura

Dzielenie pisemne liczby trzycyfrowej

miniatura

Oblicz procent liczby

miniatura

Dodawanie dziesiątek tysięcy i tysięcy

miniatura

Szacowanie - zadania tekstowe 2

miniatura

Działania na różnych ułamkach 3

miniatura

Dopasuj ilorazy

miniatura

Dzielenie w 3 krokach

miniatura

WYZWANIE ① Liczby całkowite – wprowadzenie

miniatura

Przeliczanie jednostek masy 2

miniatura

Rozdzielność mnożenia

miniatura

Wpisz całości i resztę 1

miniatura

Dodawanie trzycyfrowe z nadmiarem

miniatura

Proste odejmowanie od liczby z zerem

miniatura

Podzielność przez 2 – kulki

miniatura

Dzielnik liczby – ćwiczenie

miniatura