Ścieżka:

miniatura 10:06

Stosunek dwóch wielkości tego samego rodzaju

Dowiedz się: co to jest proporcja, na ile równych części należy podzielić daną wielkość w proporcji, co to znaczy podział a:b, co to znaczy podział a:b:c.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VII.2 MAT-SP78-VII.3

miniatura 11:50

Proporcja prosta

Dowiedz się: co to jest proporcjonalność prosta, jak rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne, jak obliczyć niewiadomą wartość w proporcjonalności prostej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VII.1 MAT-SP78-VII.2

miniatura 12:44

Proporcja odwrotna

Dowiedz się: co to jest proporcjonalność odwrotna, jak rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalne, jaka jest stała wielkość w proporcjonalności odwrotnej, jak obliczyć wartość niewiadomą wartość w proporcjonalności odwrotnej.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-LIC-V.13