Fraza: Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich

Znaleziono 36

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Wspólne litery 2

miniatura

Wspólne litery 3

miniatura

Oblicz w pamięci 1

miniatura

Suma razy liczba

miniatura

Oblicz w pamięci 2

miniatura

Suma razy jednomian

miniatura

Uprość wyrażenie

miniatura

Suma razy jednomian – trudniejsze przykłady

miniatura

Algebraiczne pola figur 2

miniatura

Poprawne czy nie? (suma przez liczbę)

miniatura

Algebraiczne pola figur 1

miniatura

Poprawne czy nie? (dwie sumy)

miniatura

Wymnażanie sum algebraicznych

miniatura

Poprawne czy nie? (trudne)

miniatura

Sumy algebraiczne w geometrii 1

miniatura

Sumy algebraiczne w geometrii 2

miniatura

Sumy algebraiczne w geometrii 3

miniatura

Czynnik przed nawias 1

miniatura

Czynnik przed nawias 2

miniatura

Czynnik przed nawias 3

miniatura