Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 55

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Poprawne czy nie? (dwie sumy)

miniatura
Przećwicz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wymnażanie sum algebraicznych

miniatura
Przećwicz: mnożenie dwóch sum algebraicznych przez jednomian lub trzech prostych sum algebraicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poplątane przekątne

miniatura
Przećwicz: ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne).
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Poprawne czy nie? (trudne)

miniatura
Przećwicz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Nawias kontra nawias

miniatura
Przećwicz: mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Sumy algebraiczne - działania

miniatura
Przećwicz: mnożenie prostej sumy algebraicznej przez liczbę wymierną, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta, mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru, obliczanie różnicy pól kwadratu i prostokąta, gdy długości ich boków dane są w postaci sumy algebraicznej, obliczanie ilorazu pól trójkątów o tej samej wysokości, lecz różnych podstawach podanych w postaci sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne w geometrii 1

miniatura
Przećwicz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Wybrakowane sumy

miniatura
Przećwicz: uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Sumy algebraiczne - działania

miniatura
Przećwicz: mnożenie sum algebraicznych przez liczbę, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie prostej sumy algebraicznej przez jednomian, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danej figury, uzupełnianie brakujących wyrażeń algebraicznych w zapisie mnożenia dwóch sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących kolejne liczby w danym szeregu, zapisywanie reguły rządzącej liczbą elementów danego układu za pomocą sumy algebraicznej, obliczanie długości ścieżki ułożonej z kostek brukowych o złożonym kształcie. 
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne w geometrii 2

miniatura
Przećwicz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Pierwiastki w nawiasach

miniatura
Przećwicz: ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Sumy algebraiczne - działania

miniatura
Przećwicz: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczbę i jednomian, wymagające grupowania uzyskanych jednomianów, mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian wymagające działań na potęgach, wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury w trudniejszych przypadkach, wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej dwie zmienne, co najmniej jedną w drugiej potędze, wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne, wyłączanie wspólnego czynnika w celu uproszczenia wyrażenia zawierającego liczby wymierne, ustalanie, czy dane mnożenie dwóch sum algebraicznych zawierających pierwiastki jest poprawne, mnożenie dwóch sum algebraicznych przez jednomian lub trzech prostych sum algebraicznych, wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu, zapisywanie wyrażeń algebraicznych opisujących sumę kolejnych liczb naturalnych i określanie jej podzielności, ustalanie wzoru na liczbę przekątnych w wielokącie i graniastosłupie (trudne), obliczanie współrzędnych wierzchołków n-tego powtórzenia figury w danym wzorze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne w geometrii 3

miniatura
Przećwicz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury w trudniejszych przypadkach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebra tekstowo 1

miniatura
Przećwicz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego prostą sytuację opisaną w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czynnik przed nawias 1

miniatura
Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebra tekstowo 2

miniatura
Przećwicz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego sytuację opisaną w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czynnik przed nawias 2

miniatura
Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Algebra tekstowo 3

miniatura
Przećwicz: wskazywanie wyrażenia algebraicznego opisującego złożoną sytuację opisaną w zadaniu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Czynnik przed nawias 3

miniatura
Przećwicz: wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej dwie zmienne, co najmniej jedną w drugiej potędze.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ślimak i figury

miniatura
Przećwicz: zapisywanie wyrażenia algebraicznego opisującego liczbę zapałek potrzebnych do utworzenia figury według określonego wzoru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: