Wyniki wyszukiwania ( 360 )

miniatura

Pitagoras w bryłach

Przećwiczysz: zadania z zastosowania twierdzenia Pitagorasa
miniatura

W objęciach pola

Przećwiczysz: obliczanie objętości na podstawie pola powierzchni, wysokości
miniatura

Pole powierzchni całkowitej

Przećwiczysz: obliczanie pola powierzchni całkowitej na podstawie siatki
miniatura

Objętość, a siatka

Przećwiczysz: obliczanie objętości
miniatura

Objętość graniastosłupa

Przećwiczysz: obliczanie objętości na podstawie danych pzredstawionych na rysunku
miniatura

Identyfikacja danych

Przećwiczysz: obliczanie objętości
miniatura

Jaki to graniastosłup

Przećwiczysz: nazywanie graniastosłupa na podstawie jego cech.
miniatura

Odcinki w graniastosłupie

Przećwiczysz: podpisywanie odcinków w graniastosłupie
miniatura

Przekorna przekątna

Przećwiczysz: określanie ilości przekątnych na podstawie nazwy
miniatura

Opisz mnie

Przećwiczysz: opisywanie graniastosłupa z Geogebrą
miniatura

Fałsz o graniastosłupach

Przećwiczysz: określanie prawdziwości zdań dotyczących graniastosłupów.
miniatura

Jak mi na imię

Przećwiczysz: nazywanie graniastosłupów wskazanych na obrazkach.
miniatura

Elementy granaistosłupa

Przećwiczysz: zabawy z Geogebrą
miniatura

Graniastosłup prosty

Przećwiczysz: wstęp z Geogebrą
miniatura

Objętość graniastosłupa z zależności

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa na podstawie wymiarów o podanej zależności.
miniatura

Objętość graniastosłupa o nieforemnej podstawie

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa mającego w podstawie figurę nieforemną.
miniatura

Powierzchnia graniastosłupa trójkątnego

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
miniatura

Obniżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie obniżek cen towarów i usług.
miniatura

Podwyżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie podwyżek cen towarów i usług.
miniatura

Porządek w potęgach

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach naturalnych.