Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka Szkoła Podstawowa VII-VIII
Znaleziono 289

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Działania na potęgach 1

miniatura
Przećwicz: wpisywanie wyniku złożonego ilorazu i iloczynu potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Posegreguj obszary

miniatura
Przećwicz: ustawianie w kolejności rosnącej powierzchni wyrażonych w różnych jednostkach z zastosowaniem notacji wykładniczej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Jednostki w notacji 4

miniatura
Przećwicz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Jednostki w notacji 3

miniatura
Przećwicz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany jednostek długości.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Jednostki w notacji 2

miniatura
Przećwicz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany podstawowych wartości jednostek długości i masy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Jednostki w notacji 1

miniatura
Przećwicz: podawanie wykładnika potęgi wynikającego z zamiany podstawowych wartości jednostek długości i masy.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Notacja na ułamek

miniatura
Przećwicz: zamiana podanej liczby w notacji wykładniczej na ułamek dziesiętny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Ułamek na notację

miniatura
Przećwicz: wybieranie właściwego zapisu podanego ułamka dziesiętnego w notacji wykładniczej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Działania na potęgach 2

miniatura
Przećwicz: wybieranie właściwego wyniku bardzo złożonego działania na potęgach o wykładnikach całkowitych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloczyn potęg 4

miniatura
Przećwicz: wpisywanie podstawy i wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tym samym wykładniku całkowitym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloraz potęg

miniatura
Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem ilorazu dwóch potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Potęgowanie potęg 2

miniatura
Przećwicz: wybieranie właściwego wyniku mnożenia dwóch potęg o różnych podstawach i różnych wykładnikach całkowitych, z wykorzystaniem potęgowania potęgi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Zadania z notacją 1

miniatura
Przećwicz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających wykonania działań na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Potęgowanie potęg 1

miniatura
Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem potęgowania potęgi o wykładniku całkowitym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloczyn potęg 3

miniatura
Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, w tym potęg o podstawie ułamkowej, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloczyn potęg 2

miniatura
Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg, dających się sprowadzić do potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Iloczyn potęg 1

miniatura
Przećwicz: wpisywanie wykładnika potęgi będącej wynikiem iloczynu dwóch potęg o tej samej podstawie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Posegreguj liczby

miniatura
Przećwicz: wskazywanie wyrażeń z potęgą całkowitą równych podanej liczbie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Potęgowanie z minusem ekstra

miniatura
Przećwicz: wskazywanie wartości danej liczby dziesiętnej lub mieszanej po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Potęgowanie z minusem

miniatura
Przećwicz: wskazywanie wartości danej liczby po podniesieniu do potęgi całkowitej ujemnej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: