Wyniki wyszukiwania ( 636 )

miniatura

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwiczysz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
miniatura

Dzielenie sposobem pisemnym

Przećwiczysz: dzielenie pisemne liczb pięciocyfrowych przez liczby dwucyfrowe.
miniatura

Porównanie różnicowe - jaskinie

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych.
miniatura

Zadania tekstowe - ułamki dziesiętne

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych dotyczących liczb dziesietnych.
miniatura

Zadania tekstowe - ułamki dziesiętne

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych dotyczących liczb dziesietnych.
miniatura

Odejmowanie w pamięci

Przećwiczysz: odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Suma róznicy, różnica sum

Przećwiczysz: działania na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Ułamki dziesiętne pisemnie

Przećwiczysz: działania na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym 2

Przećwiczysz: dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Nauczycielem być

Przećwiczysz: sprawdzanie poprawności wykonanych działań.
miniatura

Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym 2

Przećwiczysz: odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym

Przećwiczysz: odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym

Przećwiczysz: dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Sumowanie liczb dziesiętnych w pamięci

Przećwiczysz: dodawanie liczb dziesiętnych w pamięci.
miniatura

Mnożąc ułamki

Przećwiczysz: porównywanie liczb mieszanych.
miniatura

Różnicą w liczby mieszane

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej.
miniatura

Która większa

Przećwiczysz: porównywanie liczb mieszanych.
miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej.
miniatura

Różnica liczb mieszanych

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej.