Wyniki wyszukiwania ( 2558 )

miniatura

Plan mieszkania - rzeczywiste rozmiary

Przećwiczysz: obliczanie rzeczywistego rozmiaru przedmiotu na planie mając podaną skalę planu i rozmiary przedmiotu na planie.
miniatura

Modele budynków i pojazdów - skala

Przećwiczysz: obliczanie skali modelu znając jego rozmiar i rzeczywisty rozmiar modelowanego obiektu.
miniatura

Plan mieszkania - skala

Przećwiczysz: obliczanie skali planu mając podany rozmiar jednego z przedmiotów na planie oraz jego rozmiar rzeczywisty.
miniatura

Podzielność przez 3 – ćwiczenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 3.
miniatura

Podzielność przez 3 – kulki

Przećwiczysz: określanie, czy liczba kulek ułożonych w prostokąt jest podzielna przez 3.
miniatura

Podzielność przez 3 – teoria

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności liczb przez 3.
miniatura

Podzielność przez 2 – kulki

Przećwiczysz: określanie, czy liczba kulek ułożonych w prostokąt jest podzielna przez 2.
miniatura

Podzielność przez 2 – ćwiczenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 2.
miniatura

Podzielność przez 2 – teoria

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności liczb przez 2.
miniatura

Podzielność przez 4 – ćwiczenie trudniejsze

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba wielocyfrowa jest podzielna przez 4.
miniatura

Podzielność przez 4 – ćwiczenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 4.
miniatura

Podzielność przez 4 – teoria

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności liczb przez 4.
miniatura

Mapa Polski - pytanie o odległość rzeczywistą

Przećwiczysz: obliczanie odległości rzeczywistej znając skalę mapy i odległość na mapie.
miniatura

Mapa Polski - pytanie o odległość na mapie

Przećwiczysz: obliczanie odległości na mapie znając skalę mapy i odległość rzeczywistą.
miniatura

Mapa Polski - pytanie o skalę

Przećwiczysz: obliczanie skali mapy znając odległość na mapie i odległość rzeczywistą.
miniatura

WYZWANIE ③ Działania pisemne - dodawanie i odejmowanie

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie pisemne „z dziurami”, odejmowanie pisemne od liczby czterocyfrowej z zerami w środku.
miniatura

WYZWANIE ② Działania pisemne - dodawanie i odejmowanie

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie pisemne liczb trzycyfrowych i czterocyfrowych.
miniatura

WYZWANIE ① Działania pisemne - dodawanie i odejmowanie

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie pisemne liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych.
miniatura

Czterocyfrowa od czterocyfrowej z zerami

Przećwiczysz: odejmowanie liczby czterocyfrowej od liczby czterocyfrowej z zerami w środku.
miniatura

Trzycyfrowa od czterocyfrowej z zerami

Przećwiczysz: odejmowanie pisemne liczby trzycyfrowej od liczby czterocyfrowej zawierającej zera.