Wyniki wyszukiwania ( 2558 )

miniatura

WYZWANIE ③ Liczby całkowite – wprowadzenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest całkowita czy naturalna, znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1, odpowiadanie na pytania o różnice temperatur, odpowiadanie na pytania dotyczące wartości bezwzględnej.
miniatura

WYZWANIE ② Liczby całkowite – wprowadzenie

Przećwiczysz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, obliczanie wyniku dodawania i mnożenia z udziałem wartości bezwzględnych.
miniatura

WYZWANIE ① Liczby całkowite – wprowadzenie

Przećwiczysz: segregowanie liczb na całkowite dodatnie i całkowite ujemne, wskazywanie liczby przeciwnej do podanej liczby, odczytywanie wskazania termometru, określanie, która z podanych liczb całkowitych ujemnych jest większa, wpisywanie wartości bezwzględnej podanej liczby całkowitej.
miniatura

Wartość bezwzględna – teoria

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące wartości bezwzględnej.
miniatura

Działania z wartością bezwzględną

Przećwiczysz: obliczanie wyniku dodawania i mnożenia z udziałem wartości bezwzględnych.
miniatura

Wartość bezwzględna liczby

Przećwiczysz: wpisywanie wartości bezwzględnej podanej liczby całkowitej.
miniatura

Mapa temperatur

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania o różnice temperatur.
miniatura

Która liczba jest większa?

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb całkowitych ujemnych jest większa.
miniatura

Oś liczbowa 2

Przećwiczysz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1.
miniatura

Oś liczbowa 1

Przećwiczysz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej.
miniatura

Termometr

Przećwiczysz: odczytywanie wskazania termometru.
miniatura

Całkowita czy naturalna?

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest całkowita czy naturalna.
miniatura

Liczby przeciwne

Przećwiczysz: wskazywanie liczby przeciwnej do podanej liczby.
miniatura

Posegreguj liczby

Przećwiczysz: segregowanie liczb na całkowite dodatnie i całkowite ujemne.
miniatura

Funkcja liniowa

Opis: Ta playlista jest poświęcona funkcji liniowej. Dowiesz się z niej, jakim wzorem jest opisana funkcja liniowa i jej szczególny przypadek – proporcjonalność prosta. Nauczysz się ustalać wzór funkcji na podstawie wykresu, a także odczytywać własności tych funkcji. Poznasz pojęcie współczynnika kierunkowego oraz jego znaczenie w określaniu równoległości i prostopadłości prostych.
miniatura

WYZWANIE ③ Działania na liczbach dziesiętnych 2

Przećwiczysz: obliczanie powierzchni prostokąta o podanych bokach, których długość wyrażono liczbą dziesiętną, porównywanie liczb dziesiętnych, znajdowanie operacji dzielenia liczb dziesiętnych o identycznych wynikach, mnożenie lub dzielenie liczby dziesiętnej okresowej lub nieokresowej przez wielokrotność 10, uzupełnianie operacji mnożenia pisemnego dwóch liczb dziesiętnych, uzupełnianie zdań opisujących sposób dzielenia pisemnego liczb dziesiętnych, zaokrąglanie liczb dziesiętnych z rozwinięciem okresowym, szacowanie, czy wyniki mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych są większe czy mniejsze od podanej liczby, dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym trzy lub cztery cyfry po przecinku.
miniatura

WYZWANIE ② Działania na liczbach dziesiętnych 2

Przećwiczysz: mnożenie dwóch ułamków dziesiętnych z wynikiem do czterech cyfr po przecinku, dzielenie w pamięci liczb dziesiętnych przez liczby naturalne, określanie, o ile miejsc należy przesunąć przecinek w liczbie dziesiętnej, aby otrzymać wynik mnożenia lub dzielenia przez wielkokrotność 10, sprawdzenie znajomości zasad mnożenia liczb dziesiętnych, obliczanie objętości sześcianu o długości boku wyrażonej liczbą dziesiętną, wykonywanie dzielenia pisemnego liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną oraz dwu liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym, zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności, szacowanie wyniku mnożenia dwóch liczb dziesiętnych poprzez zaokrąglanie ich do pełnych jedności.
miniatura

WYZWANIE ① Działania na liczbach dziesiętnych 2

Przećwiczysz: obliczanie łącznej wartości kilku przedmiotów o łatwej do podliczenia cenie, obliczanie ceny produktu znając wartość zakupów będącą liczbą dziesiętną, obliczanie wyniku mnożenia lub dzielenia liczby dziesiętnej przez wielokrotność 10, ustalanie, ile cyfr po przecinku będzie miała liczba będąca wynikiem mnożenia lub dzielenia dwóch liczb dziesiętnych, obliczanie pola kwadratu o podanym boku wyrażonym liczbą dziesiętną, dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym jedną cyfrę po przecinku, określanie, czy suma dwóch liczb dziesiętnych jest większa czy mniejsza od podanej liczby, wskazywanie poprawnego zaokrąglenia podanej liczby dziesiętnej.
miniatura

Dzielenie w 4 krokach

Przećwiczysz: dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym trzy lub cztery cyfry po przecinku.
miniatura

Dzielenie w 3 krokach

Przećwiczysz: dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym dwie cyfry po przecinku.