Wyniki wyszukiwania ( 2558 )

miniatura

Dodawanie trzycyfrowe bez nadmiaru

Przećwiczysz: dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych niewymagające „przenoszenia”.
miniatura

Dodawanie dwucyfrowe

Przećwiczysz: dodawanie pisemne dwóch liczb dwucyfrowych.
miniatura

Dodawanie z dziurami 3

Przećwiczysz: uzupełnianie brakujących cyfr w dodawaniu pisemnym liczb trzycyfrowych.
miniatura

Dodawanie pisemne dwucyfrowe

Przećwiczysz: dodawanie pisemne liczb dwucyfrowych.
miniatura

WYZWANIE ③ Dzielenie pamięciowe

Przećwiczysz: dzielenie pamięciowe z resztą i bez reszty przez liczby dwucyfrowe, złożone zadania tekstowe.
miniatura

WYZWANIE ② Dzielenie pamięciowe

Przećwiczysz: średnio trudne dzielenie z resztą i bez reszty, dzielenie w zadaniach tekstowych.
miniatura

WYZWANIE ① Dzielenie pamięciowe

Przećwiczysz: proste dzielenie z resztą i bez reszty, pojęcia związane z dzieleniem.
miniatura

Ile razy mniej lub więcej

Przećwiczysz: określanie, która z wymienionych liczb jest 3, 4, 5, 6, 7, 8 lub 9 razy mniejsza lub większa od podanej liczby.
miniatura

Tekstowe złożone

Przećwiczysz: obliczanie, ile razy więcej lub ile razy mniej wystąpiło określone zdarzenie opisane w zadaniu.
miniatura

Dwucyfrowe przez jednocyfrowe

Przećwiczysz: dzielenie pamięciowe liczby dwucyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
miniatura

Trzycyfrowe przez jednocyfrowe

Przećwiczysz: dzielenie liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
miniatura

Trzycyfrowe przez dwucyfrowe

Przećwiczysz: dzielenie liczby trzycyfrowej przez liczbę dwucyfrową.
miniatura

Zastosuj rozdzielność dzielenia

Przećwiczysz: uzupełnianie działania ilustrującego zastosowanie rozdzielności dzielenia względem dodawania lub odejmowania.
miniatura

Twierdzenia

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości pojęć i twierdzeń dotyczących dzielenia.
miniatura

Wpisz całości i resztę 2

Przećwiczysz: obliczanie w pamięci wyniku i reszty z dzielenia dwóch liczb dwucyfrowych.
miniatura

Wpisz całości i resztę 1

Przećwiczysz: obliczanie w pamięci wyniku i reszty z dzielenia.
miniatura

Reszta z dzielenia 3

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia (przykłady trudne).
miniatura

Reszta z dzielenia 2

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia (przykłady średnio trudne).
miniatura

Reszta z dzielenia 1

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia.
miniatura

Teleturniej

Przećwiczysz: wykonywanie dzielenia pamięciowego na czas.