Wyniki wyszukiwania ( 2497 )

miniatura

Sumy algebraiczne w geometrii 2

Przećwiczysz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
miniatura

Pochodne węglowodorów

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są pochodne węglowodorów i jak tworzymy wzory i nazwy alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów. Poznasz właściwości oraz zastosowanie wybranych pochodnych węglowodorów oraz miejsca ich występowania w przyrodzie.
miniatura

WYZWANIE ③ Równania - zadania

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boku prostokąta, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między cyframi w liczbie lub wiekiem trzech osób, obliczanie, ile wody należy dodać do danego roztworu, aby otrzymać rozcieńczony roztwór o podanym stężeniu.
miniatura

WYZWANIE ② Równania - zadania

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boków trapezu, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwoma ułamkami, dopasowywanie równania z jedną niewiadomą do zależności opisanej tekstem, ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
miniatura

WYZWANIE ① Równania - zadania

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwiema liczbami, m.in. wiekiem dwóch osób, uzupełnianie treści zadania w taki sposób, aby ułożone dla niego równanie miało sens, ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
miniatura

Ile wody dodać?

Przećwiczysz: obliczanie, ile wody należy dodać do danego roztworu, aby otrzymać rozcieńczony roztwór o podanym stężeniu.
miniatura

Rozcieńczanie syropu i solanki

Przećwiczysz: ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
miniatura

Co ma więcej cukru?

Przećwiczysz: ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
miniatura

Dopasuj równania

Przećwiczysz: dopasowywanie równania z jedną niewiadomą do zależności opisanej tekstem.
miniatura

Wiosenne kwiaty

Przećwiczysz: uzupełnianie treści zadania w taki sposób, aby ułożone dla niego równanie miało sens.
miniatura

Różnice wieku 2

Przećwiczysz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między wiekiem trzech osób.
miniatura

Różnice wieku 1

Przećwiczysz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między wiekiem dwóch osób.
miniatura

Równanie ze zdania 3

Przećwiczysz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między cyframi w liczbie i rozwiązywanie go.
miniatura

Równanie ze zdania 2

Przećwiczysz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwoma ułamkami.
miniatura

Równanie ze zdania 1

Przećwiczysz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwiema liczbami.
miniatura

Zmienione prostokąty

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boku prostokąta po zmianie długości boków z zachowaniem tego samego pola.
miniatura

Równanie dla trapezu

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego ułożenia równania do obliczenia boków trapezu.
miniatura

W trapezie równoramiennym

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie.
miniatura

W trapezie prostokątnym

Przećwiczysz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie.
miniatura

WYZWANIE ③ Jednostki długości i masy

Przećwiczysz: dopasowywanie właściwych jednostek do rozmiarów podanych obiektów, obliczanie, ile mniejszych jednostek mieści się w danej liczbie większych jednostek długości, rozwiązywanie zadan tekstowych wymagających przeliczenia wyrażeń jednomianowanych i dwumianowanych na pojedyczną inną jednostkę, sumowanie mas wyrażonych w różnych jednostkach, stosowanie jednostek mas w sytuacjach praktycznych.