Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Trzycyfrowe przez dwucyfrowe

Przećwiczysz: dzielenie liczby trzycyfrowej przez liczbę dwucyfrową.
miniatura

Zastosuj rozdzielność dzielenia

Przećwiczysz: uzupełnianie działania ilustrującego zastosowanie rozdzielności dzielenia względem dodawania lub odejmowania.
miniatura

Twierdzenia

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości pojęć i twierdzeń dotyczących dzielenia.
miniatura

Wpisz całości i resztę 2

Przećwiczysz: obliczanie w pamięci wyniku i reszty z dzielenia dwóch liczb dwucyfrowych.
miniatura

Wpisz całości i resztę 1

Przećwiczysz: obliczanie w pamięci wyniku i reszty z dzielenia.
miniatura

Reszta z dzielenia 3

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia (przykłady trudne).
miniatura

Reszta z dzielenia 2

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia (przykłady średnio trudne).
miniatura

Reszta z dzielenia 1

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia.
miniatura

Teleturniej

Przećwiczysz: wykonywanie dzielenia pamięciowego na czas.
miniatura

Zadania tekstowe

Przećwiczysz: dzielenie pamięciowe bez reszty w zadaniach tekstowych.
miniatura

Działania odwrotne 2

Przećwiczysz: wskazywanie działania odwrotnego do mnożenia lub dzielenia dwóch liczb.
miniatura

Działania odwrotne 1

Przećwiczysz: wskazywanie działania odwrotnego do mnożenia lub dzielenia dwóch liczb.
miniatura

Więcej niż 100%

Opis: interaktywna wersja wideolekcji.
miniatura

Mnożenie w Minecrafcie

Przećwiczysz: stosowanie przemienności i łączności mnożenia do rozwiązywania zadań umieszczonych w praktycznym kontekście, ustalanie na podstawie obliczeń, czy wartość jest wystarczająca do spowodowania określonego skutku, wykonywanie obliczeń dla różnych wariantów sytuacji przedstawionej w zadaniu.
miniatura

WYZWANIE ③ Mnożenie pamięciowe

Przećwiczysz: korzystanie z rozdzielności mnożenia względem odejmowania, korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, zadania tekstowe wymagające mnożenia w pamięci.
miniatura

WYZWANIE ② Mnożenie pamięciowe

Przećwiczysz: twierdzenia i pojęcia dotyczące mnożenia, korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania.
miniatura

Wstaw brakującą liczbę

Przećwiczysz: uzupełnianie mnożenia trzech prostych liczb.
miniatura

WYZWANIE ① Mnożenie pamięciowe

Przećwiczysz: korzystanie z przemienności i łączności mnożenia, korzystanie z rozdzielności mnożenia względem dodawania, mnożenie przez 10, 100, 1000, odczytywanie wyników działań z tabliczki mnożenia.
miniatura

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe 2

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających mnożenia pamięciowego kilku liczb.
miniatura

Łączność mnożenia - zadanie tekstowe

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających mnożenia pamięciowego kilku liczb naturalnych.