Wyniki wyszukiwania ( 2497 )

miniatura

Własności tłuszczów 2

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy tłuszczów.
miniatura

Własności tłuszczów 1

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy tłuszczów.
miniatura

Własności kwasów tłuszczowych 3

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych.
miniatura

Własności kwasów tłuszczowych 2

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych.
miniatura

Własności kwasów tłuszczowych 1

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania dotyczące własności i budowy kwasów tłuszczowych.
miniatura

Nawias kontra nawias

Przećwiczysz: mnożenie dwóch sum algebraicznych z jedną zmienną w różnych potęgach lub z dwiema zmiennymi w pierwszej potędze.
miniatura

Biologiczne związki organiczne

Opis: Z tej playlisty dowiesz się, jakie są najważniejsze związki organiczne o znaczeniu biologicznym. Poznasz wybrane właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania aminokwasów, białek, kwasów tłuszczowych, cukrów prostych, dwucukrów i cukrów złożonych oraz sposoby ich wykrywania i rozróżniania.
miniatura

Wymnażanie sum algebraicznych

Przećwiczysz: mnożenie dwóch sum algebraicznych przez jednomian lub trzech prostych sum algebraicznych.
miniatura

Algebraiczne pola figur 1

Przećwiczysz: mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danego prostokąta.
miniatura

Algebraiczne pola figur 2

Przećwiczysz: mnożenie sum algebraicznych w celu uzyskania wyrażenia określającego pole danej figury.
miniatura

Uprość wyrażenie

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnego czynnika w celu uproszczenia wyrażenia zawierającego liczby wymierne.
miniatura

Oblicz w pamięci 2

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnego czynnika w celu ułatwienia sobie obliczenia wartości wyrażenia w pamięci.
miniatura

Oblicz w pamięci 1

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnego czynnika w celu ułatwienia sobie obliczenia wartości wyrażenia w pamięci.
miniatura

Wspólne litery 3

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne.
miniatura

Wspólne litery 2

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne.
miniatura

Wspólne litery 1

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnych liter ze słów traktowanych jak wyrażenia algebraiczne.
miniatura

Czynnik przed nawias 3

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej dwie zmienne, co najmniej jedną w drugiej potędze.
miniatura

Czynnik przed nawias 2

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnego czynnika z sumy algebraicznej zawierającej zmienną w drugiej potędze.
miniatura

Czynnik przed nawias 1

Przećwiczysz: wyłączanie wspólnego czynnika z prostej sumy algebraicznej.
miniatura

Sumy algebraiczne w geometrii 3

Przećwiczysz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury w trudniejszych przypadkach.