Wyniki wyszukiwania ( 1308 )

miniatura

Objętość prostopadłościanu 2.0

Przećwiczysz: obliczanie objętości szesćianu na podstawie informacji o jego polu powierzchni całkowitej.
miniatura

Objętość prostopadłościanu

Przećwiczysz: obliczanie objętości prostopadłościanu na podstawie jego wymiarów.
miniatura

Objętość sześcianu

Przećwiczysz: obliczanie objętości sześcianu o danej krawędzi.
miniatura

Jednostki objętości

Przećwiczysz: zamiana jednostek objętości.
miniatura

Pole powierzchni całkowitej

Przećwiczysz: obliczanie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa
miniatura

Znajdź siatkę prostopadłościanu

Przećwiczysz: siatka prostopadościanu.
miniatura

Siatka sześcianu

Przećwiczysz: rozcinamy sześciany wzdłuż konkretnych krawędzi
miniatura

Geogebra - siatka prostopadłościanów

Przećwiczysz: siatka prostopadłościanu.
miniatura

Geogebra i siatka graniastosłupa

Przećwiczysz: otwieramy i zamykamy graniastosłypy.
miniatura

Krawędzie sześcianu

Przećwiczysz: suma długości krawędzi prostopadłościanu, a długość krawędzi.
miniatura

Prostopadłościan i jego prawdy

Przećwiczysz: określanie prawdziwości zdań dotyczących prostopadłościanów.
miniatura

Budowa prostopadłościanu

Przećwiczysz: nazywanie elementów budowy prostopadłościanu.
miniatura

Grunt to podstawa

Przećwiczysz: wskazywanie figury będącej w podstawie grtaniastosłupa na podstawie jego nazwy.
miniatura

Cała prawda o graniastosłupach

Przećwiczysz: zaznaczanie zdań prawdziwych dotycząccych graniastosłupów.
miniatura

Graniastosłup i jego nazwa

Przećwiczysz: nazywanie graniastosłupów wskazanych na obrazkach.
miniatura

Zabawy z graniastosłupem

Przećwiczysz: z Geogebrą rozkłądamy graniastosłup na części.
miniatura

Wskaż bryłę

Przećwiczysz: wyszukiwanie podanych brył w przedmiotach codziennego użytku.
miniatura

Krawędź sześcianu z objętości

Przećwiczysz: Obliczanie krawędzi sześcianu znając jego objętość.
miniatura

Różne zadania z objętości graniastosłupów

Przećwiczysz: Obliczanie objętości i pola powierzchni całkowitej graniastosłupów na podstawie podanych zależności.
miniatura

Objętość graniastosłupa z zależności

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa na podstawie wymiarów o podanej zależności.