Wyniki wyszukiwania ( 1308 )

miniatura

Objętość graniastosłupa o nieforemnej podstawie

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa mającego w podstawie figurę nieforemną.
miniatura

Powierzchnia graniastosłupa trójkątnego

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
miniatura

Sześcian z prostopadłościanu

Przećwiczysz: Obliczanie krawędzi sześcianu znając wymiary prostopadłościanu o tym samym polu powierzchni całkowitej.
miniatura

Suma krawędzi z powierzchni sześcianu

Przećwiczysz: Obliczanie sumy krawędzi sześcianu znając jego pole powierzchni całkowitej.
miniatura

Powierzchnia prostopadłościanu z krawędzi

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu znając długość jego krawędzi.
miniatura

Powierzchnia sześcianu z krawędzi

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej sześcianu znając długość jego krawędzi.
miniatura

Obniżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie obniżek cen towarów i usług.
miniatura

Podwyżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie podwyżek cen towarów i usług.
miniatura

Porządek w potęgach

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach naturalnych.
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych 2.0

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych
miniatura

Król nawiasów z potęgami

Przećwiczysz: kolejnośc wykonywania działań na potęgach.
miniatura

Arytmetyka potęg

Przećwiczysz: kolejnośc wykonywania działań na potęgach.
miniatura

Porządek w potęgach o podstawach ujemnych

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach ujemnych.
miniatura

Porównaj potęgi ułamka

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach dodatnich mniejszych od 1,
miniatura

Która większa

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach naturalnych.
miniatura

Porównanie potęg o różnych podstawach

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Mniejsza, czy większa - szukanie prawdy

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Porównanie potęg

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.