Wyniki wyszukiwania ( 2558 )

miniatura

Liczby podzielne przez 2, 3 lub 5

Przećwiczysz: określanie, które z podanych liczb są podzielne przez 2, 3 lub 5.
miniatura

Podzielność przez 10 – ćwiczenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 10.
miniatura

Podzielność przez 10 – teoria

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności przez 10.
miniatura

Wskaż liczby podzielne przez 9

Przećwiczysz: określanie, które z podanych liczb wielocyfrowych są podzielne przez 9, a które nie są.
miniatura

Wybierz liczby podzielne przez 4

Przećwiczysz: określanie, które z podanych liczb są podzielne przez 4, a które nie są.
miniatura

Wskaż liczby podzielne przez 3

Przećwiczysz: określanie, które z podanych liczb wielocyfrowych są podzielne przez 3, a które nie są.
miniatura

Na ile osób można rozdzielić daną liczbę

Przećwiczysz: określanie, które z wymienionych liczb są dzielnikami danej liczby.
miniatura

Wielokrotność kilku liczb

Przećwiczysz: sprawdzanie, czy liczba jest wielokrotnością obu podanych dzielników.
miniatura

Wielokrotność liczby – quiz

Przećwiczysz: określanie, która z liczb jest wielokrotnością danej liczby.
miniatura

Dzielnik liczby – ćwiczenie z liczeniem

Przećwiczysz: ustalanie, dzielnikiem której z podanych liczb jest dana liczba (4, 5, 6, 7, 8 lub 9).
miniatura

Dzielnik liczby – ćwiczenie

Przećwiczysz: określanie, która z podanych liczb dzieli się przez daną liczbę (4, 5, 6, 7, 8 lub 9).
miniatura

Dzielnik liczby – teoria

Przećwiczysz: odpowiadanie na pytania teoretyczne dotyczące zasad podzielności liczb.
miniatura

Lata przestępne

Przećwiczysz: określanie, czy podany rok jest rokiem przestępnym.
miniatura

Podzielność przez 9 – teoria

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności liczb przez 9.
miniatura

Podzielność przez 9 – ćwiczenie

Przećwiczysz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 9.
miniatura

Podzielność przez 5 – ćwiczenie

Przećwiczysz: określanie, które z podanych liczb są podzielne przez 5, a które nie są.
miniatura

Podzielność przez 5 – teoria

Przećwiczysz: pytania dotyczące zasad określających podzielność liczb przez 5.
miniatura

Modele budynków i pojazdów - rozmiar w skali

Przećwiczysz: obliczanie rozmiaru modelu znając jego skalę i rzeczywistą wielkość modelowanego obiektu.
miniatura

Plan mieszkania - rozmiar w skali

Przećwiczysz: obliczanie rozmiaru obiektu na planie znając jego rzeczywisty rozmiar i skalę planu.
miniatura

Modele budynków i pojazdów - rzeczywiste rozmiary

Przećwiczysz: obliczanie rzeczywistego rozmiaru obiektu znając rozmiar i skalę jego modelu.