Wyniki wyszukiwania ( 2507 )

miniatura

Oblicz korzystając z rozdzielności

Przećwiczysz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania do pomnożenia w pamięci liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową.
miniatura

Rozdzielność mnożenia

Przećwiczysz: uzupełnianie działania wykorzystującego rozdzielność mnożenia względem dodawania.
miniatura

Mnożenie przez 10, 100, 1000

Przećwiczysz: mnożenie prostej liczby naturalnej przez 10, 100 lub 1000.
miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 1

Przećwiczysz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem odejmowania.
miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 2

Przećwiczysz: odgadywanie iloczynu rozpisanego zgodnie z rozdzielnością mnożenia względem dodawania.
miniatura

Mnożenie - prawda czy fałsz

Przećwiczysz: znajomość zasad i pojęć dotyczących mnożenia.
miniatura

Mnożenie pamięciowe z pomocą dodawania

Przećwiczysz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania w najprostszych przykładach.
miniatura

Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

Przećwiczysz: odczytywanie z tabliczki mnożenia wyniku mnożenia dwóch podanych liczb.
miniatura

Oblicz korzystając z łączności mnożenia

Przećwiczysz: stosowanie łączności mnożenia do ułatwienia sobie obliczeń.
miniatura

Przemienność mnożenia - karty

Przećwiczysz: zastosowanie przemienności mnożenia do określania możliwości rozłożenia kart do gry.
miniatura

Przemienność mnożenia

Przećwiczysz: określanie, jaka liczba będzie kolejność czynników w mnożeniu po zastosowaniu prawa przemienności.
miniatura

Iloczyn liczb

Przećwiczysz: określanie, która z wymienionych liczb jest iloczynem danej pary liczb.
miniatura

Pojęcia w mnożeniu

Przećwiczysz: sprawdzenie znajomości pojęć stosowanych do opisu mnożenia.
miniatura

Dopasuj iloczyn do sumy

Przećwiczysz: dopasowanie iloczynu liczb do odpowiadającej mu sumy liczb.
miniatura

Zapisz w postaci mnożenia

Przećwiczysz: określanie, czy podane działanie (dodawanie) da się zapisać w postaci mnożenia.
miniatura

Ile zapłacisz?

Przećwiczysz: obliczanie, jaka będzie wartość określonej liczby przedmiotów o podanej cenie.
miniatura

Policz rzeczy w rzędach

Przećwiczysz: zastosowanie mnożenie do liczenia rzeczy ułożonych w równych rzędach.
miniatura

WYZWANIE ③ Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie pierwiastków włączanie czynnika pod znak pierwiastka i wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających użycia pierwiastkowania drugiego stopnia
miniatura

WYZWANIE ② Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: włączanie czynnika pod znak pierwiastka porównywanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki
miniatura

WYZWANIE ① Pierwiastek kwadratowy

Przećwiczysz: obliczanie w pamięci, jaka liczba jest pierwiastkiem danej liczby kwadratowej szacowanie wartości pierwiastka danej liczby naturalnej