Wyniki wyszukiwania

Fraza:

Znaleziono 256

Dzielenie pisemne liczb naturalnych z wynikiem dziesiętnym

miniatura 10:54

Równoległobok - wprowadzenie

miniatura 06:42

Pole równoległoboku i rombu - zadania

miniatura 09:32

Skala - wprowadzenie

miniatura 06:21

Równania w geometrii

miniatura 10:37

Zaznaczanie i odczytywanie liczb na osi liczbowej

miniatura 05:52

Kwadrat liczby

miniatura 06:03

Dodawanie pisemne - wprowadzenie

miniatura 07:23

Porównywanie dużych liczb

miniatura 07:55

Odejmowanie liczb mieszanych o jednakowych mianownikach w części ułamkowej

miniatura 06:14