Wyniki wyszukiwania

Filtry: Szkoła Podstawowa IV-VI

Znaleziono 256

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych

miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej

miniatura

Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

miniatura

Romb - wprowadzenie

miniatura

Wyprowadzenie wzoru na pole trapezu

miniatura

Obliczanie długości odcinka, gdy dana jest długość w skali

miniatura

Figury przestrzenne - wprowadzenie

miniatura

Dodawanie i odejmowanie

miniatura

Sześcian liczby

miniatura

Dodawanie pisemne - przykłady

miniatura

Porządkowanie liczb

miniatura

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - zadania tekstowe

miniatura

Porządkowanie ułamków właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych

miniatura

Jednostki masy - wprowadzenie

miniatura

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

miniatura

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

miniatura

Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dziesiętnych - zadania

miniatura

Porównywanie różnicowe ułamków zwykłych

miniatura

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

miniatura

Trapez - wprowadzenie

miniatura