Ścieżka:

miniatura 06:15

Suma miar kątów w trójkącie - zadania

Dowiedz sie: ile wynosi suma kątów wewnętrznych w trójkącie, jaką miarę mają kąty w trójkącie równobocznym, jak obliczyć miarę jednego z kątów trójkąta, znając dwa pozostałe, jak obliczyć miarę jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego, znając miarę drugiego kąta ostrego.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 11:33

Korzystanie z tablic trygonometrycznych

Dowiedz sie: co to są tablice trygonometryczne, jak znaleźć sinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego sinus, jak znaleźć cosinus kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego cosinus, jak znaleźć tangens kąta, jak znaleźć miarę kąta, jeśli znam jego tangens.
Poziom:
Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 10:03

Przekrój osiowy stożka

Dowiedz sie: co to jest przekrój osiowy stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego, co to jest kąt rozwarcia stożka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 06:47

Kąty przyległe

Dowiedz sie: jakie kąty nazywają się przyległymi, jak rozpoznawać kąty przyległe, jak rozwiązywać zadania z kątami przyległymi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 10:37

Równania w geometrii

Dowiedz sie: jak wykorzystuje się równania w geometrii.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 09:58

Pole trójkąta

Dowiedz sie: jak obliczyć pole trójkąta, ile wysokości ma każdy trójkąt, jak narysować wysokości w trójkącie ostrokątnym, prostokątnym i rozwartokątnym.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 11:44

Dowody matematyczne - pole

Dowiedz sie: jak rozwiązać zadanie: Na rysunku prostokąt ABCD podzielono na 6 kwadratów: jeden duży, dwa średnie i trzy małe. Uzasadnij, że pole powierzchni dużego kwadratu jest większe niż połowa powierzchni prostokąta ABCD. Rysunek znajdziesz w wideo. jak rozwiązać zadanie: Każdy bok trójkąta równobocznego ABC podzielono na 3 równe części, jak na rysunku. Uzasadnij, że pole czworokąta EBGH stanowi cztery dziewiąte pola całej figury. Rysunek znajdziesz w wideo.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 12:15

Twierdzenie Pitagorasa - zadania 2

Dowiedz sie: jak obliczać długości odcinków w wielokątach z wykorzystaniem trójkątów specjalnych? jak rozpoznawać trójkąty specjalne?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 04:13

Przemienność mnożenia

Dowiedz sie: co to znaczy, że mnożenie jest przemienne, jak to wykorzystać w obliczeniach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.6

miniatura 06:07

Porównywanie ilorazowe

Dowiedz sie: co to znaczy porównywanie ilorazowe, jak odpowiedzieć na pytania "ile razy więcej, ile razy mniej".
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
II.6