Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1965

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Działania na logarytmach

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Logarytm logarytmu

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wiedząc, że ... logarytmy

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Potęga logarytmu

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wiedząc, że ... logarytmy 2.0

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 2

Przećwicz: odgadywanie iloczynu rozpisanego zgodnie z rozdzielnością mnożenia względem dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Reszta z dzielenia 1

Przećwicz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie z dziurami 3

Przećwicz: uzupełnianie brakujących cyfr w dodawaniu pisemnym liczb trzycyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Trzycyfrowe odejmowanie z pożyczaniem 2

Przećwicz: odejmowanie pisemne liczby dwucyfrowej od liczby trzycyfrowej wymagające „pożyczania”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 4 – ćwiczenie

Przećwicz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 4.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 9 – ćwiczenie

Przećwicz: określanie, czy podana liczba jest podzielna przez 9.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Związki między cechami podzielności – teoria

Przećwicz: odpowiadanie na pytania dotyczące związków między cechami podzielności liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie liczb całkowitych

Przećwicz: mnożenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, z nawiasami lub bez.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Proste dzielenie pisemne z resztą

Przećwicz: obliczanie wyniku dzielenia metodą pisemną oraz reszty z tego dzielenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień liczbę dziesiętną na procent

Przećwicz: zamiana liczby dziesiętnej na procent.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Procenty - wprowadzenie

Przećwicz: określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany (złożone figury), zamianę liczby dziesiętnej na procent, zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent, obliczanie procentu z danej liczby (procent z częścią ułamkową), zamianę procentu na ułamek zwykły (trudne przykłady), znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik i procent z częścią ułamkową), zadania tekstowe wymagające obliczenia procentu.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie setek przez dziesiątki

Przećwicz: dzielenie wielokrotności 100 przez wielokrotności 10.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczba mieszana na dziesiętną 2

Przećwicz: zamianę ułamka zwykłego o mianowniku 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125, 200, 250 lub liczby mieszanej z takim ułamkiem na liczbę dziesiętną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Przećwicz: mnożenie dwóch ułamków dziesiętnych z wynikiem do czterech cyfr po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: