Wyniki wyszukiwania ( 1277 )

miniatura

Potęga logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Wiedząc, że ... logarytmy

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Logarytm logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Działania na logarytmach

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwiczysz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
miniatura

Krawędź sześcianu z objętości

Przećwiczysz: Obliczanie krawędzi sześcianu znając jego objętość.
miniatura

Różne zadania z objętości graniastosłupów

Przećwiczysz: Obliczanie objętości i pola powierzchni całkowitej graniastosłupów na podstawie podanych zależności.
miniatura

Objętość graniastosłupa z zależności

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa na podstawie wymiarów o podanej zależności.
miniatura

Objętość graniastosłupa o nieforemnej podstawie

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa mającego w podstawie figurę nieforemną.
miniatura

Powierzchnia graniastosłupa trójkątnego

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
miniatura

Sześcian z prostopadłościanu

Przećwiczysz: Obliczanie krawędzi sześcianu znając wymiary prostopadłościanu o tym samym polu powierzchni całkowitej.
miniatura

Suma krawędzi z powierzchni sześcianu

Przećwiczysz: Obliczanie sumy krawędzi sześcianu znając jego pole powierzchni całkowitej.
miniatura

Powierzchnia prostopadłościanu z krawędzi

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu znając długość jego krawędzi.
miniatura

Powierzchnia sześcianu z krawędzi

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej sześcianu znając długość jego krawędzi.
miniatura

Obniżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie obniżek cen towarów i usług.
miniatura

Podwyżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie podwyżek cen towarów i usług.
miniatura

Porządek w potęgach

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach naturalnych.
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych 2.0

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych