Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1470

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

WYZWANIE ① Pierwiastek kwadratowy

Przećwicz: obliczanie w pamięci, jaka liczba jest pierwiastkiem danej liczby kwadratowej szacowanie wartości pierwiastka danej liczby naturalnej
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Pierwiastek kwadratowy

Przećwicz: włączanie czynnika pod znak pierwiastka porównywanie wartości wyrażeń zawierających pierwiastki
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Pierwiastek kwadratowy

Przećwicz: mnożenie i dzielenie pierwiastków włączanie czynnika pod znak pierwiastka i wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających użycia pierwiastkowania drugiego stopnia
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Policz rzeczy w rzędach

Przećwicz: zastosowanie mnożenie do liczenia rzeczy ułożonych w równych rzędach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Ile zapłacisz?

Przećwicz: obliczanie, jaka będzie wartość określonej liczby przedmiotów o podanej cenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zapisz w postaci mnożenia

Przećwicz: określanie, czy podane działanie (dodawanie) da się zapisać w postaci mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dopasuj iloczyn do sumy

Przećwicz: dopasowanie iloczynu liczb do odpowiadającej mu sumy liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Pojęcia w mnożeniu

Przećwicz: sprawdzenie znajomości pojęć stosowanych do opisu mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Iloczyn liczb

Przećwicz: określanie, która z wymienionych liczb jest iloczynem danej pary liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przemienność mnożenia

Przećwicz: określanie, jaka liczba będzie kolejność czynników w mnożeniu po zastosowaniu prawa przemienności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Przemienność mnożenia - karty

Przećwicz: zastosowanie przemienności mnożenia do określania możliwości rozłożenia kart do gry.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oblicz korzystając z łączności mnożenia

Przećwicz: stosowanie łączności mnożenia do ułatwienia sobie obliczeń.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź wynik w tabliczce mnożenia

Przećwicz: odczytywanie z tabliczki mnożenia wyniku mnożenia dwóch podanych liczb.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą dodawania

Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania w najprostszych przykładach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie - prawda czy fałsz

Przećwicz: znajomość zasad i pojęć dotyczących mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 2

Przećwicz: odgadywanie iloczynu rozpisanego zgodnie z rozdzielnością mnożenia względem dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 1

Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem odejmowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie przez 10, 100, 1000

Przećwicz: mnożenie prostej liczby naturalnej przez 10, 100 lub 1000.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Rozdzielność mnożenia

Przećwicz: uzupełnianie działania wykorzystującego rozdzielność mnożenia względem dodawania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oblicz korzystając z rozdzielności

Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania do pomnożenia w pamięci liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: