Wyniki wyszukiwania ( 1319 )

miniatura

Proste równoległe, a punkty

Przećwiczysz: porządkowanie etapów rysowania prostych równoległych przy pomocy linijki i ekierki.
miniatura

Rysowanie prostych równoległych

Przećwiczysz: porządkowanie etapów rysowania prostych równoległych przy pomocy linijki i ekierki.
miniatura

Proste równoległe

Przećwiczysz: które proste są równoległe?
miniatura

Proste prostopadłe

Przećwiczysz: które proste przecinające się są prostopadłe.
miniatura

Punkty i prosta

Przećwiczysz: które punkty należą do prostej.
miniatura

Prosta

Przećwiczysz: wskaż prostą na rysunkach.
miniatura

Co to za figura

Przećwiczysz: określanie jak nazywa sie figura przedstawiona na rysunku.
miniatura

Mierzenie łamanej

Przećwiczysz: mierzenie łamanej.
miniatura

Mierzenie odcinków

Przećwiczysz: mierzenie długości odcinków
miniatura

Proste prostopadłe

Przećwiczysz: etapy rysowania prostych prostopadłych
miniatura

Wykres liniowy

Przećwiczysz: odczytywanie informacji przestawionych na wykresie liniowym.
miniatura

Wykres punktowy

Przećwiczysz: odczytywanie informacji przestawionych na wykresie punktowym.
miniatura

Tabele i wykresy

Przećwiczysz: odczytywanie informacji przedstawionych za pomocą tabeli i wykresów.
miniatura

Rzut dwoma kostkami do gry

Przećwiczysz: obliczanie prawdopodobieństwa wypadnięcia podanej ilości oczek.
miniatura

Rzut dwunastościenną kostką do gry

Przećwiczysz: obliczanie prawdopodobieństwa wypadnięcia podanej ilości oczek.
miniatura

Rzut dwunastościenną kostką do gry

Przećwiczysz: obliczanie prawdopodobieństwa wypadnięcia podanej ilości oczek.
miniatura

Siatka kostki do gry

Przećwiczysz: obliczanie prawdopodobieństwa wypadnięcia podanej ilości oczek.
miniatura

Rzut sześcienną kostką

Przećwiczysz: obliczanie prawdopodobieństwa wypadnięcia podanej ilości oczek.
miniatura

Rzut monetą

Przećwiczysz: obliczanie prawdopodobieństwa wypadnięcia orła lub reszki.
miniatura

Kulki w pojemniku

Przećwiczysz: obliczanie ilości kulek w pojemniku na podstawie prawdopodobieństwa wylosowania kuli w danym kolorze.