Wyniki wyszukiwania ( 1308 )

miniatura

Mnożenie dziesiątek przez liczby wielocyfrowe

Przećwiczysz: mnożenie wielokrotności 10 przez liczby pięciocyfrowe z 2-4 zerami na końcu.
miniatura

Mnożenie dziesiątek przez setki

Przećwiczysz: mnożenie wielokrotności 10 przez wielokrotność 100.
miniatura

Mnożenie dziesiątek przez jedności

Przećwiczysz: mnożenie liczby jednocyfrowej przez wielokrotność 10.
miniatura

Mnożenie dziesiątek przez dziesiątki

Przećwiczysz: mnożenie liczby wielokrotności 10 przez wielokrotność 10.
miniatura

Odejmowanie dużych liczby - uzupełnij odjemną lub odjemnik

Przećwiczysz: uzupełnianie odjemnej lub odjemnika w odejmowaniu liczby cztero- lub pięciocyfrowej od liczby pięciocyfrowej.
miniatura

Odejmowanie tysięcy od dziesiątek tysięcy

Przećwiczysz: odejmowanie liczb czterocyfrowych od pięciocyfrowych, np. 14000 – 6000.
miniatura

Odejmowanie tysięcy

Przećwiczysz: odejmowanie liczb czterocyfrowych, np. 6500 – 3300.
miniatura

Odejmowanie setek od tysięcy

Przećwiczysz: odejmowanie liczby trzycyfrowej od czterocyfrowej, np. 6500 – 500.
miniatura

Dodawanie dużych liczb - uzupełnij składnik

Przećwiczysz: uzupełnianie brakującego składnika w dodawaniu liczb cztero- i pięciocyfrowych.
miniatura

Dodawanie dziesiątek tysięcy i tysięcy

Przećwiczysz: dodawanie pamięciowe liczby pięciocyfrowej do liczby czterocyfrowej.
miniatura

Dodawanie tysięcy i setek 2

Przećwiczysz: dodawanie tysięcy i setek w nieco trudniejszych przykładach, np. 6500 + 2400.
miniatura

Dodawanie tysięcy i setek

Przećwiczysz: dodawanie tysięcy i setek, np. 3000 + 400.
miniatura

WYZWANIE ③ Procenty - wprowadzenie

Przećwiczysz: określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany (złożone figury), zamianę liczby dziesiętnej na procent, zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent, obliczanie procentu z danej liczby (procent z częścią ułamkową), zamianę procentu na ułamek zwykły (trudne przykłady), znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik i procent z częścią ułamkową), zadania tekstowe wymagające obliczenia procentu.
miniatura

WYZWANIE ② Procenty - wprowadzenie

Przećwiczysz: określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany, zamianę liczby dziesiętnej na procent, zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent, obliczanie procentu z danej liczby, zamianę procentu na ułamek zwykły, znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik dziesiętny).
miniatura

WYZWANIE ① Procenty - wprowadzenie

Przećwiczysz: określanie, jaki procent diagramu 10×10 jest zamalowany (wielokrotności 10%), obliczanie danego procentu całkowitego z liczby 100, określanie, jaki procent zbioru stanowią figury danego typu (wielokrotności 25%), zamianę ułamka o mianowniku 100 na procent, obliczanie procentu z łatwej liczby (wielokrotności 5%), zamianę procentu na ułamek zwykły (wielokrotności 25%), znajdowanie liczby, której procent jest dany (łatwe przykłady).
miniatura

Figury

Przećwiczysz: określanie procentu figur danego typu w zbiorze figur.
miniatura

Autostrada

Przećwiczysz: określanie procentu pojazdów danego typu wśród wszystkich pojazdów.
miniatura

Kolorowe kratki 4

Przećwiczysz: określanie procentu wypełnienia diagramu przez poszczególne kolory.
miniatura

Kolorowe kratki 3

Przećwiczysz: określanie procentu wypełnienia diagramu danym kolorem (nieciągłe kształty).
miniatura

Kolorowe kratki 2

Przećwiczysz: określanie procentu wypełnienia diagramu danym kolorem.