Wyniki wyszukiwania ( 1124 )

miniatura

Ułamkowe puzzle

Przećwiczysz: dodawanie ułamków zwykłych przedstawionych na rysunkach.
miniatura

Graficzne dodawanie

Przećwiczysz: dodawanie ułamków zwykłych przedstawionych na rysunkach.
miniatura

Sumowanie ułamków zwykłych 3.0

Przećwiczysz: dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.
miniatura

Sumowanie ułamków zwykłych 2.0

Przećwiczysz: dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.
miniatura

Sumowanie ułamków zwykłych

Przećwiczysz: dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.
miniatura

Sumowanie sumy sum

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych i ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

Dodawanie liczb mieszanych

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych i ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

ZaMieszana liczba w dodawaniu

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych i ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

Zadania tekstowe z ułamkami

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych z dodawania ułamków o jednakowych mianownikach.
miniatura

Tekstem w ułamki

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych z dodawania ułamków o jednakowych mianownikach.
miniatura

Różnica ułamków graficznie

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

Odejmowanie ułamków

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

Różnica kilku ułamków

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. 
miniatura

Poróżnione ułamki

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. 
miniatura

Różnica ułamków

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. 
miniatura

Różnica kilku liczb mieszanych

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych i ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

Różnica liczb mieszanych

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych i ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

Różnica ZaMieszanych liczb

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych i ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach.
miniatura

Zadania tekstowe - różnica ułamków

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków rozwiązując zadania tekstowe.
miniatura

Monotoniczność ciągu geometrycznego 2

Przećwiczysz: określanie monotoniczności ciągu geometrycznego na podstawie kilku pierwszych wyrazów.