Wyniki wyszukiwania ( 1308 )

miniatura

Kwadraty w innych figurach

Przećwiczysz: ile kwadratów jednostkowych mieści się w danej figurze
miniatura

Prostokąty, a kwadraty jednostkowe

Przećwiczysz: ile kwadratów jednostkowych mieści się w danej figurze
miniatura

Szukam pola

Przećwiczysz: zaznaczanie kwadratu o danym polu
miniatura

Jednostki pola

Przećwiczysz: najczęściej używane jednostki pola
miniatura

Długość boku, a obwód prostokąta

Przećwiczysz: jaką długość mają bokiprostokąta
miniatura

Długość boku, a obwód kwadratu

Przećwiczysz: jaką długość ma bok kwadratu na podstawie obwodu
miniatura

Obwód kwadratu

Przećwiczysz: obliczanie obwodu kwadratu.
miniatura

Obwód prostokąta

Przećwiczysz: obliczanie obwodu prostokąta
miniatura

Długość odcinka w skali

Przećwiczysz: obliczanie rozmiaru obiektu na rysunku w skali mając zadaną skalę i rzeczywisty rozmiar obiektu.
miniatura

Powiększa, czy pomniejsza

Przećwiczysz: obliczanie skali planu mając podany rozmiar jednego z przedmiotów na planie oraz jego rozmiar rzeczywisty.
miniatura

Rodzaj skali

Przećwiczysz: obliczanie skali planu mając podany rozmiar jednego z przedmiotów na planie oraz jego rozmiar rzeczywisty.
miniatura

Poróżnione ciągi i pierwiastki

Przećwiczysz: określanie różnicy ciągu.
miniatura

Ujemne wyrazy ciągu

Przećwiczysz: ustalanie ile ujemnych wyrazów ma ciąg arytmetyczny.
miniatura

Ile ich jest

Przećwiczysz: ustalanie ile wyrazów ma ciąg arytmetyczny.
miniatura

Prawdziwa, czy fałszywa suma

Przećwiczysz: sprawdzanie czy dana suma jest prawdziwa.
miniatura

Suma wyrazów

Przećwiczysz: sprawdzanie czy dana suma jest prawdziwa.
miniatura

Zapałczane figury

Przećwiczysz: ile zapałek jest potrzebnych do ułożenia dziesięcioelementowego ciągu figur.
miniatura

Wprowadzanie wzorów 3

Przećwiczysz: ile elementów potrzebnych jest do ułożenia piramidy składającej się z podanej liczby rzędów.
miniatura

Wprowadzanie wzorów 2

Przećwiczysz: ile elementów potrzebnych jest do ułożenia piramidy składającej się z podanej liczby rzędów.
miniatura

Wprowadzanie wzorów

Przećwiczysz: ile elementów potrzebnych jest do ułożenia piramidy składającej się z podanej liczby rzędów.