Wyniki wyszukiwania ( 1266 )

miniatura

Iloczyn ułamków ze skracaniem

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu ułamków.
miniatura

Iloczyn ułamków

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu ułamków.
miniatura

Porównanie różnicowe ułamków

Przećwiczysz: rozszerzanie ułamków, ustaw ich w kolejności rosnącej.
miniatura

Iloczyn ułamka i liczby całkowitej

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu ułamka i liczby naturalnej.
miniatura

Porównaj ułamki

Przećwiczysz: porównywanie ułamków
miniatura

Czas i kalendarz w zadaniach tekstowych

Przećwiczysz: rozwiązywanie zadań tekstowych
miniatura

Jaki to dzień tygodnia

Przećwiczysz: obliczanie ile dni upłynęło między datami.
miniatura

Ile dni upłynęło

Przećwiczysz: obliczanie ile dni upłynęło między datami.
miniatura

Czas i kalendarz

Przećwiczysz: kwartały, miesiące, lata
miniatura

Ustaw zegar

Przećwiczysz: obliczenia zegarowe
miniatura

Ile czasu minęło

Przećwiczysz: obliczenia zegarowe
miniatura

Obliczenia zegarowe

Przećwiczysz: obliczenia zegarowe - zadania tekstowe.
miniatura

Czas w jednostkach

Przećwiczysz: zamiana jednostek.
miniatura

Jednostki czasu

Przećwiczysz: zamiana jednostek.
miniatura

Para w czas

Przećwiczysz: dopasowywanie wyrażeń oznaczających tyle samo czasu.
miniatura

Jednostki czasu w skrócie

Przećwiczysz: dopasowywanie jednostek czasu do ich pełnej nazwy.
miniatura

Ułamki dziesiętne na osi liczbowej 2

Przećwiczysz: zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej.