Wyniki wyszukiwania ( 1319 )

miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych 2.0

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych
miniatura

Król nawiasów z potęgami

Przećwiczysz: kolejnośc wykonywania działań na potęgach.
miniatura

Arytmetyka potęg

Przećwiczysz: kolejnośc wykonywania działań na potęgach.
miniatura

Porządek w potęgach o podstawach ujemnych

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach ujemnych.
miniatura

Porównaj potęgi ułamka

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach dodatnich mniejszych od 1,
miniatura

Która większa

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach naturalnych.
miniatura

Porównanie potęg o różnych podstawach

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Mniejsza, czy większa - szukanie prawdy

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Porównanie potęg

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Jaka to potęga

Przećwiczysz: potęgowanie potęgi.
miniatura

Dopasuj podstawę

Przećwiczysz: przedstawianie liczb w postaci jednej potęgi.
miniatura

Porównywarka pól

Przećwiczysz: graficzne porównywanie pól figur.
miniatura

Budowniczy

Przećwiczysz: budowanie obszaru o zadanym polu
miniatura

Znajdź wykładnik

Przećwiczysz: potęgowanie potęgi.
miniatura

Piętruski

Przećwiczysz: dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach.
miniatura

Potęga potęgi

Przećwiczysz: potęgowanie potęgi.
miniatura

Bajka o potęgach

Przećwiczysz: dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach.
miniatura

Dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach

Przećwiczysz: dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach.