Wyniki wyszukiwania ( 1124 )

miniatura

Para równych ułamków

Przećwiczysz: łączenie w pary ułamków równych.
miniatura

Kwadrat ułamka i liczby mieszanej

Przećwiczysz: obliczanie kwadratu i sześcianu ułamka zwykłego, liczby mieszanej.
miniatura

Potęga liczby mieszanej

Przećwiczysz: obliczanie kwadratu i sześcianu ułamka zwykłego, liczby mieszanej.
miniatura

Potęga ułamka

Przećwiczysz: obliczanie kwadratu i sześcianu ułamka zwykłego.
miniatura

Działania na liczbach mieszanych

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie liczb mieszanych.
miniatura

Iloraz ułamków zwykłych

Przećwiczysz: obliczanie ilorazu ułamków.
miniatura

Iloraz dwóch ułamków

Przećwiczysz: obliczanie ilorazu ułamków.
miniatura

Iloraz ułamka przez liczbę naturalną

Przećwiczysz: obliczanie ilorazu ułamka i liczby naturalnej.
miniatura

Dzielenie ułamka przez liczbę naturalną

Przećwiczysz: obliczanie ilorazu ułamka i liczby naturalnej.
miniatura

Iloczyn liczb mieszanych 3.0

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu liczb mieszanych.
miniatura

Iloczyn liczb mieszanych

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu liczb mieszanych.
miniatura

Mnożenie liczb mieszanych

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu liczb mieszanych.
miniatura

Ułamek liczby tekstowo

Przećwiczysz: obliczanie ułamka z czasu.
miniatura

Parowanie z ułamkami czasu

Przećwiczysz: obliczanie ułamka z czasu.
miniatura

Ułamek liczby

Przećwiczysz: obliczanie ułamka liczby.
miniatura

Iloczyn ułamków - najprostsza postać

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu ułamków.
miniatura

Iloczyn ułamków ze skracaniem

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu ułamków.
miniatura

Iloczyn ułamków

Przećwiczysz: obliczanie iloczynu ułamków.