Wyniki wyszukiwania ( 1019 )

miniatura

Potęga logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Wiedząc, że ... logarytmy

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Logarytm logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Działania na logarytmach

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwiczysz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
miniatura

Trudniejsze równania liniowe

Przećwiczysz: rozwiązywanie równań liniowych ze współczynnikami wymiernymi i niewymiernymi.
miniatura

Równania wielomianowe

Przećwiczysz: rozwiązywanie równań wielomianowych dających się sprowadzić do postaci iloczynowej lub do równania kwadratowego.
miniatura

Potęga potęgi tekstowo

Przećwiczysz: zapisywanie wyrażenia z potęgą potęgi na podstawie opisu tekstowego i obliczanie go.
miniatura

Dzielenie sposobem pisemnym

Przećwiczysz: dzielenie pisemne liczb pięciocyfrowych przez liczby dwucyfrowe.
miniatura

Szacowanie wartości wyrażeń z pierwiastkami

Przećwiczysz: szacowanie i porównywanie przybliżonych wartości pierwiastków.
miniatura

Oszacuj znaku działania

Przećwiczysz: szacowanie, jakią liczbą - dodatnią, czy ujemną - jest wartośc wyrażenia.
miniatura

Trochę więcej, czy trochę mniej

Przećwiczysz: porównywanie pierwiastków z liczbami naturalnymi.
miniatura

Oszacuj wynik

Przećwiczysz: porównywanie pierwiastków z liczbami naturalnymi.
miniatura

Szacowanie pierwiastków

Przećwiczysz: szacowanie jaka liczba jest najbliżej danego pierwiastka.
miniatura

Miejsce w kolejce

Przećwiczysz: wskazywanie między jakimi kolejnymi liczbami naturalnymi znajduje się dany pierwiastek.
miniatura

Porównaj pierwiastki

Przećwiczysz: szacowanie wyników pierwiastkowania i porównywanie pierwiastków
miniatura

Niewymierność i porównania

Przećwiczysz: usuwanie niewymierności z mianownika i porównywanie ułamków.
miniatura

Tak, czy nie

Przećwiczysz: sprawdzanie poprawności wykonanych działań - usuwanie niewymierności z mianownika.
miniatura

Niewymierność w mianowniku

Przećwiczysz: usuwanie niewymierności z mianownika