Wyniki wyszukiwania ( 1212 )

miniatura

Potęga logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Wiedząc, że ... logarytmy

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Logarytm logarytmu

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Działania na logarytmach

Przećwiczysz: obliczanie logarytmów
miniatura

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwiczysz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
miniatura

Który kąt jest większy

Przećwiczysz: sprawdzanie, który kąt ma większą miarę – przy użyciu kątomierza oraz za pomocą cyrkla.
miniatura

Mierzenie kąta

Przećwiczysz: mierzenie kątów
miniatura

Miara kąta 2.0

Przećwiczysz: mierzenie kątów
miniatura

Miara kąta

Przećwiczysz: mierzenie kątów
miniatura

Rodzaje kątów 2.0

Przećwiczysz: łączenie kąta z jego nazwą.
miniatura

Rodzaje kątów

Przećwiczysz: łączenie kąta z jego nazwą.
miniatura

Kąt i jego cechy

Przećwiczysz: określanie cech kątów danego rodzaju.
miniatura

Gdzie jesteś kącie

Przećwiczysz: wybieranie spośród rysunków danego rodzaju kąta.
miniatura

Nazwa kąta

Przećwiczysz: nazywanie kąta.
miniatura

Budowa kąta

Przećwiczysz: podpisywanie elementów kąta.
miniatura

Pitagoras w bryłach

Przećwiczysz: zadania z zastosowania twierdzenia Pitagorasa
miniatura

W objęciach pola

Przećwiczysz: obliczanie objętości na podstawie pola powierzchni, wysokości
miniatura

Pole powierzchni całkowitej

Przećwiczysz: obliczanie pola powierzchni całkowitej na podstawie siatki