Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka
Znaleziono 1278

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą dodawania

Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania w najprostszych przykładach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zadania tekstowe

Przećwicz: dzielenie pamięciowe bez reszty w zadaniach tekstowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Dzielenie pamięciowe

Przećwicz: dzielenie pamięciowe z resztą i bez reszty przez liczby dwucyfrowe, złożone zadania tekstowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Odejmowanie z dziurami 3

Przećwicz: uzupełnianie brakujących cyfr w operacji odejmowania pisemnego liczb czterocyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mapa Polski - pytanie o odległość rzeczywistą

Przećwicz: obliczanie odległości rzeczywistej znając skalę mapy i odległość na mapie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 5 – teoria

Przećwicz: pytania dotyczące zasad określających podzielność liczb przez 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczby podzielne przez 2, 3 lub 5

Przećwicz: określanie, które z podanych liczb są podzielne przez 2, 3 lub 5.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Płatność z debetem

Przećwicz: obliczanie salda konta po wykonaniu transakcji przekraczającej wielkość posiadanych środków.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej

Przećwicz: mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zamień ułamek o mianowniku 100 na procent

Przećwicz: zamiana ułamka zwykłego o mianowniku 100 na procent.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Procenty - wprowadzenie

Przećwicz: określanie, jaki procent diagramu 10×10 jest zamalowany (wielokrotności 10%), obliczanie danego procentu całkowitego z liczby 100, określanie, jaki procent zbioru stanowią figury danego typu (wielokrotności 25%), zamianę ułamka o mianowniku 100 na procent, obliczanie procentu z łatwej liczby (wielokrotności 5%), zamianę procentu na ułamek zwykły (wielokrotności 25%), znajdowanie liczby, której procent jest dany (łatwe przykłady).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie setek przez jedności

Przećwicz: dzielenie liczb trzycyfrowych zakończonych 1-2 zerami przez jedności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Sumy algebraiczne w geometrii 1

Przećwicz: wykorzystanie mnożenia lub dzielenia sumy algebraicznej przez jednomian do obliczenia pola figury.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Cena naklejek

Przećwicz: obliczanie łącznej wartości kilku przedmiotów o łatwej do podliczenia cenie, np. 0,35 zł.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Powierzchnia pokoju

Przećwicz: obliczanie pola kwadratu o podanym boku wyrażonym liczbą dziesiętną.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ③ Działania na liczbach dziesiętnych 2

Przećwicz: obliczanie powierzchni prostokąta o podanych bokach, których długość wyrażono liczbą dziesiętną, porównywanie liczb dziesiętnych, znajdowanie operacji dzielenia liczb dziesiętnych o identycznych wynikach, mnożenie lub dzielenie liczby dziesiętnej okresowej lub nieokresowej przez wielokrotność 10, uzupełnianie operacji mnożenia pisemnego dwóch liczb dziesiętnych, uzupełnianie zdań opisujących sposób dzielenia pisemnego liczb dziesiętnych, zaokrąglanie liczb dziesiętnych z rozwinięciem okresowym, szacowanie, czy wyniki mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych są większe czy mniejsze od podanej liczby, dzielenie pisemne dwu liczb naturalnych z wynikiem zawierającym trzy lub cztery cyfry po przecinku.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Uporządkuj jednostki długości

Przećwicz: układanie wartości zawierających jednostki długości w kolejności rosnącej lub malejącej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ② Jednostki długości i masy

Przećwicz: układanie wartości zawierających jednostki długości w kolejności rosnącej lub malejącej, wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o więcej niż dwa rzędy, przeliczanie masy wyrażonej w jednej jednostce na inną jednostkę,  przeliczanie długości wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie, przeliczanie mas wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Równania - zadania

Przećwicz: rozwiązywanie krok po kroku zadania wymagającego obliczenia kątów w trapezie, układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwiema liczbami, m.in. wiekiem dwóch osób, uzupełnianie treści zadania w taki sposób, aby ułożone dla niego równanie miało sens, ustalanie, który produkt zawiera więcej cukru, mając podaną ilość produktu i procentową zawartość cukru.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: