Wyniki wyszukiwania ( 1266 )

miniatura

Dzielenie pisemne liczby dwucyfrowej

Przećwiczysz: dzielenie pisemne liczby dwucyfrowej przez liczbę jednocyfrową.
miniatura

Dzielenie jajek na pudełka

Przećwiczysz: sprawdzanie, ile razy dana liczba mieści się w drugiej liczbie, na przykładzie z życia.
miniatura

Proste dzielenie pisemne z resztą

Przećwiczysz: obliczanie wyniku dzielenia metodą pisemną oraz reszty z tego dzielenia.
miniatura

Mnożenie pisemne z dziurami

Przećwiczysz: uzupełnianie brakujących cyfr w operacji mnożenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
miniatura

Mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej

Przećwiczysz: mnożenie pisemne liczby czterocyfrowej przez jednocyfrową.
miniatura

Mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej

Przećwiczysz: mnożenie pisemne liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.
miniatura

Proste mnożenie z przenoszeniem

Przećwiczysz: mnożenie pisemne liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową wymagające przenoszenia.
miniatura

Proste mnożenie bez przenoszenia

Przećwiczysz: mnożenie pisemne liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową niewymagające przenoszenia.
miniatura

WYZWANIE ③ Działania na liczbach całkowitych

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym przynajmniej dwóch ujemnych, dodawanie i odejmowanie iloczynów i ilorazów dwóch liczb całkowitych, w tym przynajmniej jednej ujemnej, mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych ujemnych podniesionych do potęgi naturalnej.
miniatura

WYZWANIE ② Działania na liczbach całkowitych

Przećwiczysz: proste zadania tekstowe wymagające dodania i odjęcia dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, podnoszenie liczb całkowitych ujemnych do potęgi naturalnej, z minusem w nawiasie lub przed liczbą.
miniatura

WYZWANIE ① Działania na liczbach całkowitych

Przećwiczysz: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, podnoszenie liczb całkowitych ujemnych do potęgi zerowej, z minusem w nawiasie lub przed liczbą.
miniatura

Działania na liczbach ujemnych z potęgami

Przećwiczysz: mnożenie i dzielenie liczb całkowitych ujemnych podniesionych do potęgi 2 lub 3.
miniatura

Mnożymy i dzielimy 3 ujemne

Przećwiczysz: obliczanie wyrażeń złożonych z iloczynów i ilorazów 3-4 liczb całkowitych, w tym co najmniej dwóch liczb ujemnych.
miniatura

Odejmujemy 3 ujemne

Przećwiczysz: dodawanie i odejmowanie trzech liczb całkowitych, w tym co najmniej dwóch ujemnych, w nawiasie lub bez.
miniatura

Dodaj 3 liczby całkowite

Przećwiczysz: dodawanie trzech liczb całkowitych ujemnych.
miniatura

Liczby całkowite do potęgi naturalnej

Przećwiczysz: podnoszenie liczb ujemnych – w nawiasie lub bez nawiasu – do potęgi 2, 3, 4 lub 5.
miniatura

Liczby całkowite do potęgi 0

Przećwiczysz: podnoszenie liczby ujemnej – w nawiasie lub bez nawiasu – do potęgi zerowej.
miniatura

Dzielenie liczb całkowitych

Przećwiczysz: dzielenie liczb całkowitych, z których przynajmniej jedna jest ujemna.
miniatura

Mnożenie liczb całkowitych

Przećwiczysz: mnożenie dwóch liczb całkowitych, w tym co najmniej jednej ujemnej, z nawiasami lub bez.
miniatura

Spadek temperatury

Przećwiczysz: obliczanie temperatury po ochłodzeniu o określoną liczbę stopni Celsjusza, z wynikiem ujemnym.