Wyniki wyszukiwania ( 1266 )

miniatura

Oszacuj wynik

Przećwiczysz: porównywanie pierwiastków z liczbami naturalnymi.
miniatura

Szacowanie pierwiastków

Przećwiczysz: szacowanie jaka liczba jest najbliżej danego pierwiastka.
miniatura

Miejsce w kolejce

Przećwiczysz: wskazywanie między jakimi kolejnymi liczbami naturalnymi znajduje się dany pierwiastek.
miniatura

Porównaj pierwiastki

Przećwiczysz: szacowanie wyników pierwiastkowania i porównywanie pierwiastków
miniatura

Niewymierność i porównania

Przećwiczysz: usuwanie niewymierności z mianownika i porównywanie ułamków.
miniatura

Tak, czy nie

Przećwiczysz: sprawdzanie poprawności wykonanych działań - usuwanie niewymierności z mianownika.
miniatura

Niewymierność w mianowniku

Przećwiczysz: usuwanie niewymierności z mianownika
miniatura

Odejmowanie pierwiastków

Przećwiczysz: dodawanie pierwiastków kwadratowych
miniatura

Dodawanie i odejmowanie pierwiastków

Przećwiczysz: odejmowanie pierwiastków kwadratowych.
miniatura

Dodawanie pierwiastków

Przećwiczysz: dodawanie pierwiastków kwadratowych
miniatura

Porównanie różnicowe - jaskinie

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych.
miniatura

Zadania tekstowe - ułamki dziesiętne

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych dotyczących liczb dziesietnych.
miniatura

Zadania tekstowe - ułamki dziesiętne

Przećwiczysz: obliczanie zadań tekstowych dotyczących liczb dziesietnych.
miniatura

Odejmowanie w pamięci

Przećwiczysz: odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Suma róznicy, różnica sum

Przećwiczysz: działania na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Ułamki dziesiętne pisemnie

Przećwiczysz: działania na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym 2

Przećwiczysz: dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Nauczycielem być

Przećwiczysz: sprawdzanie poprawności wykonanych działań.