Wyniki wyszukiwania ( 1266 )

miniatura

Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym 2

Przećwiczysz: odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym

Przećwiczysz: odejmowanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym

Przećwiczysz: dodawanie liczb dziesiętnych sposobem pisemnym.
miniatura

Sumowanie liczb dziesiętnych w pamięci

Przećwiczysz: dodawanie liczb dziesiętnych w pamięci.
miniatura

Mnożąc ułamki

Przećwiczysz: porównywanie liczb mieszanych.
miniatura

Różnicą w liczby mieszane

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej.
miniatura

Która większa

Przećwiczysz: porównywanie liczb mieszanych.
miniatura

Odejmowanie liczb mieszanych

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej.
miniatura

Różnica liczb mieszanych

Przećwiczysz: odejmowanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej.
miniatura

Suma liczb mieszanych o różnych mianownikach 2

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w cześci ułamkowej.
miniatura

Suma liczb mieszanych o różnych mianownikach

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w cześci ułamkowej.
miniatura

Suma liczb mieszanych

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w cześci ułamkowej.
miniatura

Najmniejszy lecz wspólny ... mianownik

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w części ułamkowej.
miniatura

W poszukiwaniu prawdy

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w cześci ułamkowej.
miniatura

Luka w ułamkach

Przećwiczysz: dodawanie liczb mieszanych o różnych mianownikach w cześci ułamkowej.
miniatura

Różnica ułamków o różnych mianownikach

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.
miniatura

Odejmij poróżnione ułamki

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.
miniatura

Zróżnicowane mianowniki

Przećwiczysz: odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.
miniatura

Sumowanie ułamków o różnych mianownikach

Przećwiczysz: dodawanie ułamków zwykłych o róznych mianownikach.
miniatura

Poróżnione mianowniki

Przećwiczysz: dodawanie ułamków zwykłych o róznych mianownikach.