Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1812

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Policz rzeczy w rzędach

Przećwicz: zastosowanie mnożenie do liczenia rzeczy ułożonych w równych rzędach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oblicz korzystając z rozdzielności

Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania do pomnożenia w pamięci liczby dwucyfrowej przez jednocyfrową.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Wpisz całości i resztę 2

Przećwicz: obliczanie w pamięci wyniku i reszty z dzielenia dwóch liczb dwucyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie trzycyfrowe z wynikiem czterocyfrowym

Przećwicz: dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych z wynikiem czterocyfrowym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Proste odejmowanie od liczby z zerem

Przećwicz: odejmowanie pisemne liczby jednocyfrowej od liczby dwucyfrowej zawierającej zero wymagające „pożyczania”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 2 – kulki

Przećwicz: określanie, czy liczba kulek ułożonych w prostokąt jest podzielna przez 2.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielnik liczby – ćwiczenie

Przećwicz: określanie, która z podanych liczb dzieli się przez daną liczbę (4, 5, 6, 7, 8 lub 9).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Skala powiększająca - rzeczywista wielkość

Przećwicz: obliczanie rzeczywistej wielkości obiektu przedstawionego na rysunku w skali.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodaj 3 liczby całkowite

Przećwicz: dodawanie trzech liczb całkowitych ujemnych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb trzycyfrowych z resztą

Przećwicz: dzielenie pisemne liczby trzycyfrowej przez liczbę jednocyfrową, która nie jest jej dzielnikiem.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź liczbę mając jej procent 1

Przećwicz: obliczanie liczby całkowitej na podstawie jej procentu w prostej sytuacji, dającej się policzyć w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie dużych liczb - uzupełnij składnik

Przećwicz: uzupełnianie brakującego składnika w dodawaniu liczb cztero- i pięciocyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Działania pamięciowe na dużych liczbach

Przećwicz: dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Liczba dziesiętna na mieszaną 3

Przećwicz: zamianę liczby dziesiętnej na liczbę mieszaną z ułamkiem o mianowniku 2, 4, 5, 8, 20, 25, 40, 50, 125, 250, zamianę liczby dziesiętnej z prostym rozszerzeniem okresowym na ułamek zwykły.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dopasuj według wyników dzielenia

Przećwicz: dopasowywanie operacji dzielenia liczb dziesiętnych o identycznych wynikach.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Trzy zaokrąglenia

Przećwicz: zaokrąglanie liczb dziesiętnych do części dziesiątych, do części setnych i do jedności.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oś liczbowa 2

Przećwicz: znajdowanie liczb całkowitych na osi liczbowej, gdy jednostka nie jest równa 1.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI

Przeliczanie długości 2

Przećwicz: przeliczanie długości wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Równanie ze zdania 1

Przećwicz: układanie równania na podstawie informacji tekstowej o relacji między dwiema liczbami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy: