Wyniki wyszukiwania

Filtry:
Matematyka
Znaleziono 1580

Wybierz poziom edukacyjny


Wybierz przedmiot


Materiały w języku ukraińskim / Українські матеріали

Działania na logarytmach

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Logarytm logarytmu

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wiedząc, że ... logarytmy

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Potęga logarytmu

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Wiedząc, że ... logarytmy 2.0

Przećwicz: obliczanie logarytmów
Poziom:
Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwicz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Zadania tekstowe - kolejność wykonywania działań

Przećwicz: obliczenia z zastosowaniem kolejności wykonywania działań.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

WYZWANIE ① Pierwiastek kwadratowy

Przećwicz: obliczanie w pamięci, jaka liczba jest pierwiastkiem danej liczby kwadratowej szacowanie wartości pierwiastka danej liczby naturalnej
Poziom:
Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:

Mnożenie pamięciowe z pomocą odejmowania 1

Przećwicz: stosowanie rozdzielności mnożenia względem odejmowania.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Reszta z dzielenia 2

Przećwicz: określanie, która z podanych liczb jest resztą z dzielenia (przykłady średnio trudne).
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie dwucyfrowe

Przećwicz: dodawanie pisemne dwóch liczb dwucyfrowych.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Czterocyfrowe odejmowanie z pożyczaniem 2

Przećwicz: odejmowanie pisemne liczby trzycyfrowej od liczby czterocyfrowej wymagające „pożyczania”.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 4 – ćwiczenie trudniejsze

Przećwicz: określanie, czy podana liczba wielocyfrowa jest podzielna przez 4.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Podzielność przez 9 – teoria

Przećwicz: sprawdzenie znajomości zasad dotyczących podzielności liczb przez 9.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Znajdź wszystkie dzielniki

Przećwicz: znajdowanie wszystkich dzielników danej liczby w zbiorze liczb od 1 do 80.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie liczb całkowitych

Przećwicz: dzielenie liczb całkowitych, z których przynajmniej jedna jest ujemna.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie jajek na pudełka

Przećwicz: sprawdzanie, ile razy dana liczba mieści się w drugiej liczbie, na przykładzie z życia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Oblicz procent liczby

Przećwicz: obliczanie prostego procentu z liczby z wynikiem całkowitym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dodawanie tysięcy i setek

Przećwicz: dodawanie tysięcy i setek, np. 3000 + 400.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:

Dzielenie tysięcy przez setki

Przećwicz: dzielenie liczb czterocyfrowych zakończonych 2-3 zerami przez liczby trzycyfrowe zakończone 1-2 zerami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy: