Wyniki wyszukiwania ( 698 )

miniatura

Rozszerzanie ułamków z Pistacją

Przećwiczysz: rozszerzanie ułamków do podanego licznika i mianownika - graf.
miniatura

Krawędź sześcianu z objętości

Przećwiczysz: Obliczanie krawędzi sześcianu znając jego objętość.
miniatura

Różne zadania z objętości graniastosłupów

Przećwiczysz: Obliczanie objętości i pola powierzchni całkowitej graniastosłupów na podstawie podanych zależności.
miniatura

Sześcian z prostopadłościanu

Przećwiczysz: Obliczanie krawędzi sześcianu znając wymiary prostopadłościanu o tym samym polu powierzchni całkowitej.
miniatura

Suma krawędzi z powierzchni sześcianu

Przećwiczysz: Obliczanie sumy krawędzi sześcianu znając jego pole powierzchni całkowitej.
miniatura

Powierzchnia prostopadłościanu z krawędzi

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu znając długość jego krawędzi.
miniatura

Powierzchnia sześcianu z krawędzi

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej sześcianu znając długość jego krawędzi.
miniatura

Porównywarka pól

Przećwiczysz: graficzne porównywanie pól figur.
miniatura

Budowniczy

Przećwiczysz: budowanie obszaru o zadanym polu
miniatura

Pole figury

Przećwiczysz: obliczanie pola figury, kwadrat jednostkowy
miniatura

Jak daleko

Przećwiczysz: obliczanie odległości punktu od prostej.
miniatura

Proste równoległe, a punkty

Przećwiczysz: porządkowanie etapów rysowania prostych równoległych przy pomocy linijki i ekierki.
miniatura

Rysowanie prostych równoległych

Przećwiczysz: porządkowanie etapów rysowania prostych równoległych przy pomocy linijki i ekierki.
miniatura

Proste równoległe

Przećwiczysz: które proste są równoległe?
miniatura

Proste prostopadłe

Przećwiczysz: które proste przecinające się są prostopadłe.
miniatura

Punkty i prosta

Przećwiczysz: które punkty należą do prostej.
miniatura

Prosta

Przećwiczysz: wskaż prostą na rysunkach.
miniatura

Co to za figura

Przećwiczysz: określanie jak nazywa sie figura przedstawiona na rysunku.
miniatura

Mierzenie łamanej

Przećwiczysz: mierzenie łamanej.
miniatura

Mierzenie odcinków

Przećwiczysz: mierzenie długości odcinków