Wyniki wyszukiwania ( 346 )

miniatura

Objętość graniastosłupa z zależności

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa na podstawie wymiarów o podanej zależności.
miniatura

Objętość graniastosłupa o nieforemnej podstawie

Przećwiczysz: Obliczanie objętości graniastosłupa mającego w podstawie figurę nieforemną.
miniatura

Powierzchnia graniastosłupa trójkątnego

Przećwiczysz: Obliczanie pola powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego.
miniatura

Obniżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie obniżek cen towarów i usług.
miniatura

Podwyżki

Przećwiczysz: obliczenia procentowe na przykładzie podwyżek cen towarów i usług.
miniatura

Porządek w potęgach

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach naturalnych.
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych 2.0

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych
miniatura

Potęgowanie liczb ujemnych

Przećwiczysz: potęgowanie liczb ujemmnych
miniatura

Król nawiasów z potęgami

Przećwiczysz: kolejnośc wykonywania działań na potęgach.
miniatura

Arytmetyka potęg

Przećwiczysz: kolejnośc wykonywania działań na potęgach.
miniatura

Porządek w potęgach o podstawach ujemnych

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach ujemnych.
miniatura

Porównaj potęgi ułamka

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach dodatnich mniejszych od 1,
miniatura

Która większa

Przećwiczysz: porównywanie potęg o tych samych podstawach naturalnych.
miniatura

Porównanie potęg o różnych podstawach

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Mniejsza, czy większa - szukanie prawdy

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Porównanie potęg

Przećwiczysz: jak porównywać potęgi o różnych podstawach dodatnich.
miniatura

Jaka to potęga

Przećwiczysz: potęgowanie potęgi.
miniatura

Dopasuj podstawę

Przećwiczysz: przedstawianie liczb w postaci jednej potęgi.
miniatura

Piętruski

Przećwiczysz: dzielenie potęg o jednakowych wykładnikach.