Te ćwiczenia obejmują:

  • przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie,
  • wskazywanie kierunku przepływu ciepła,
  • wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji,
  • wskazywanie substancji, która szybciej się ogrzeje, mając dane ciepła właściwe,
  • wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku,
  • segregowanie substancji na przewodniki i izolatory ciepła,
  • ocenianie, czy w wyniku wykonania pracy na układzie wzrosła jego energia wewnętrzna.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Dobrawa Szlachcikowska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education