Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ① Zjawiska cieplne

Playlista: Zjawiska cieplne

Te ćwiczenia obejmują:


  • przeliczanie temperatur ze skali Celsjusza na kelwiny i odwrotnie,
  • wskazywanie kierunku przepływu ciepła,
  • wskazywanie, czy dane zjawisko jest wynikiem działania promieniowania cieplnego czy konwekcji,
  • wskazywanie substancji, która szybciej się ogrzeje, mając dane ciepła właściwe,
  • wybieranie właściwej nazwy przemiany fazowej odpowiadającej sytuacji na rysunku,
  • segregowanie substancji na przewodniki i izolatory ciepła,
  • ocenianie, czy w wyniku wykonania pracy na układzie wzrosła jego energia wewnętrzna.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Dobrawa Szlachcikowska

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ① Zjawiska cieplne

Ćwiczenie z playlisty:Zjawiska cieplne