Te ćwiczenia obejmują:

  • odpowiadanie na pytania dotyczące cech ładunków elektrycznych,
  • wskazywanie twierdzeń prawdziwych dotyczących elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk,
  • wskazywanie sytuacji po zetnięciu dwóch metalowych kulek o różnych ładunkach elektrostatycznych,
  • uzupełnianie opisu doświadczenia polegającego na elektryzowaniu przedmiotów,
  • odpowiadanie na pytania dotyczące doświadczeń badających indukcję elektrostatyczną,
  • odpowiadanie na pytania dotyczące własności indukcji elektrostatycznej.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Anna Soliwocka

Materiały: Andrzej Pieńkowski, Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education