Te ćwiczenia obejmują:

  • dodawanie i odejmowanie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami w trudniejszych przykładach,
  • mnożenie i dzielenie w pamięci liczb wielocyfrowych zakończonych zerami w trudniejszych przykładach,
  • uzupełnianie składników w dodawaniu albo odjemnej lub odjemnika w odejmowaniu dużych liczb,
  • odejmowanie trzech dużych liczb,
  • szacowanie wyniku mnożenia kilku liczb wielocyfrowych,
  • działania na dużych liczbach w zadaniach tekstowych.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Paweł Szulc

Materiały: Agnieszka Opalińska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education